HP LaserJet 1000 Printer - Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (Nopudskrivning)

background image

Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (N-op udskrivning)

Du kan vælge det antal sider, du vil udskrive på et enkelt ark papir. Hvis du vælger at udskrive
mere end én side pr. ark, vil sidernes størrelse være reduceret, og de vil blive ordnet på arket i
den rækkefølge, som de ellers ville være blevet udskrevet i. Du kan angive op til 9 sider pr. ark.

Sådan åbnes funktionen til flere sider pr. ark

1

Åbn printeregenskaberne via softwareprogrammet. Se

Printeregenskaber (driver)

for at få

yderligere vejledning.

2

Klik på fanen Færdigbehandling.

3

Angiv det ønskede antal sider pr. ark i feltet Sider pr. ark.

4

Vælg Udskriv siderammer, hvis du vil udskrive rammer omkring hver side.

5

Hvis du vil angive den rækkefølge, som du ønsker, at siderne skal udskrives i på siden, skal
du vælge den ønskede indstilling på rullelisten Siderækkefølge.

6

Klik på OK.

background image

DAWW

Annullering af udskriftsjob 31