HP LaserJet 1000 Printer - Omfordeling af toner

background image

Omfordeling af toner

Når tonerstanden er lav, kan der forekomme blege eller lyse områder på
en udskreven side. Du kan måske forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt
ved at omfordele toneren, hvilket betyder, at du måske kan afslutte det
aktuelle udskriftsjob, inden tonerkassetten skal udskiftes.

Bemærk!

Tonerdækslet kan være lidt svært at åbne. Når tonerdækslet åbnes, løftes
tonerkassetten, så den er nem at fjerne.

1

Åbn tonerdækslet, og tag tonerkassetten ud af printeren.

FORSIGTIG

Tonerkassetten må ikke udsættes for lys, hvis du vil forhindre, at den
bliver beskadiget. Dæk den med et ark papir.

2

Ryst forsigtigt tonerkassetten fra side til side for at omfordele toneren.

FORSIGTIG

Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske
tøjet i koldt vand.

Varmt vand får toneren til at sætte sig permanent fast i

stoffet.

3

Placer tonerkassetten i printeren igen, og luk tonerdækslet.

Hvis udskriften stadig er lys, skal du installere en ny tonerkassette.
Se

Udskiftning af tonerkassetten

for at få yderligere vejledning.

1

2

3

background image

36 Kapitel 5 Styring af tonerkassetten

DAWW