HP LaserJet 1000 Printer - Tonerkassettens forventede levetid

background image

Tonerkassettens forventede levetid

En tonerkassettes levetid afhænger af den mængde toner, som udskriftsjobbene kræver. Ved
udskrivning af tekst med 5% dækning holder en standardtonerkassette (C7115A) gennemsnitligt
til 2.500 sider. Dette forudsætter, at udskriftstætheden er indstillet til 3, og at EconoMode er slået
fra. (Dette er standardindstillingerne).