HP LaserJet 1000 Printer - Forbedring af udskriftskvaliteten

background image

Forbedring af udskriftskvaliteten

Dette afsnit indeholder oplysninger om identifikation og korrigering af udskriftsfejl.

Lys udskrift eller udtoning

Der mangler toner. Se

Styring af tonerkassetten

for at få yderligere oplysninger.

Mediet opfylder måske ikke Hewlett-Packards mediespecifikationer (mediet kan f.eks. være for
fugtigt eller for ujævnt). Se

Mediespecifikationer for printeren

for at få yderligere oplysninger.

Hvis hele siden er lys, er justeringen for lys, eller EconoMode er muligvis aktiveret. Åbn
printeregenskaberne. Se

Printeregenskaber (driver)

for at få yderligere vejledning. Klik på

fanen Konfigurer, og tilpas indstillingen Udskriftstæthed. Klik på fanen Færdigbehandling,
og fjern markeringen af afkrydsningsfeltet EconoMode. Se

Sådan sparer du toner

for at få

yderligere oplysninger.

Tonerpletter

Mediet opfylder måske ikke Hewlett-Packards mediespecifikationer (mediet kan f.eks. være for
fugtigt eller for ujævnt). Se

Mediespecifikationer for printeren

for at få yderligere oplysninger.

Printeren trænger muligvis til at blive rengjort. Se

Rengøring af printeren

eller

Rengøring af

printerens mediegang

for at få yderligere vejledning.

Udfald

En enkelt ark af mediet kan være defekt. Prøv at udskrive jobbet igen.

Mediets fugtindhold er ujævnt fordelt, eller mediet har fugtige pletter på overfladen. Prøv at
udskrive på et nyt medie. Se

Mediespecifikationer for printeren

for at få yderligere oplysninger.

Mediepartiet er dårligt. Fremstillingsprocessen kan forårsage, at visse områder afviser toner.
Prøv med en anden medietype eller et andet mediemærke.

Tonerkassetten kan være ødelagt. Se

Styring af tonerkassetten

for at få yderligere

oplysninger.

Lodrette linjer

Kontroller, at dækslet til inputbakken er korrekt placeret.

Den lysfølsomme tromle inde i tonerkassetten er muligvis blevet ridset. Installer en ny
HP tonerkassette. Se

Udskiftning af tonerkassetten

for at få yderligere vejledning.

Grå baggrund

Kontroller, at inputbakken er korrekt placeret.

Åbn printeregenskaberne. Se

Printeregenskaber (driver)

for at få yderligere vejledning. Klik på

fanen Konfigurer, og reducer indstillingen Udskriftstæthed. Dette nedbringer omfanget af
baggrundsskygge.

Skift mediet ud med noget lettere. Se

Mediespecifikationer for printeren

for at få yderligere

oplysninger.

Kontroller printermiljøet. Meget tørre (lav luftfugtighed) luftforhold kan øge omfanget af
baggrundsskygge.

Installer en ny HP-tonerkassette. Se

Udskiftning af tonerkassetten

for at få yderligere

vejledning.

background image

46 Kapitel 6 Fejlfinding af printeren

DAWW

Udtværet toner

Hvis der ses udtværet toner på mediets forreste kant, er papirstyrene beskidte. Tør
papirstyrene af med en tør, fnugfri klud. Se

Identifikation af printerens komponenter

eller

Rengøring af printeren

for at få yderligere oplysninger.

Kontroller medietypen og -kvaliteten.

Prøv at installere en ny HP-tonerkassette. Se

Udskiftning af tonerkassetten

for at få yderligere

vejledning.

Sikringsenhedens temperatur kan være for lav. Åbn printeregenskaberne. Se

Printeregenskaber (driver)

for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Papir, og sørg for, at

det ønskede medie er valgt på rullelisten Optimer til.

Løs toner

Rengør printeren indvendigt. Se

Rengøring af printeren

for at få yderligere vejledning.

Kontroller medietypen og -kvaliteten. Se

Mediespecifikationer for printeren

for at få yderligere

oplysninger.

Prøv at installere en ny HP-tonerkassette. Se

Udskiftning af tonerkassetten

for at få yderligere

vejledning.

Åbn printeregenskaberne. Se

Printeregenskaber (driver)

for at få yderligere vejledning. Klik på

fanen Papir, og sørg for, at det ønskede medie er valgt på rullelisten Optimer til.

Tilslut printeren direkte til en stikkontakt med vekselstrøm i stedet for til en strømskinne.

Gentagne lodrette mærker

Tonerkassetten kan være ødelagt. Hvis der gentagne gange vises et mærke på det samme
sted på siden, skal du installere en ny HP-tonerkassette. Se

Udskiftning af tonerkassetten

for

at få yderligere vejledning.

Der kan være toner på de indvendige dele. Se

Rengøring af printeren

for at få yderligere

oplysninger. Hvis fejlene opstår bag på siden, retter problemet sig højst sandsynligt efter
endnu et par udskrevne sider.

Åbn printeregenskaberne. Se

Printeregenskaber (driver)

for at få yderligere vejledning. Klik på

fanen Papir, og sørg for, at det ønskede medie er valgt på rullelisten Optimer til.

Ukorrekt formede tegn

Hvis tegnene er ukorrekt formede og giver hule billeder, kan mediet være for glat. Prøv et
andet medie. Se

Mediespecifikationer for printeren

for at få yderligere oplysninger.

Hvis tegnene er ukorrekt formede og giver en bølget effekt, skal printeren muligvis til service.
Udskriv Windows-testsiden. Hvis tegnene er ukorrekt formede, skal du kontakte en
HP-autoriseret forhandler eller servicerepræsentant. Se

Service og support

for at få yderligere

oplysninger.

Skæv side

Kontroller, at mediet er lagt korrekt i, og at papirstyrene ikke sidder for tæt på eller for langt fra
mediestakken. Se

Ilægning af medier i inputbakken

for at få yderligere oplysninger.

Inputbakken kan være for fyldt. Se

Ilægning af medier i inputbakken

for at få yderligere

oplysninger.

Kontroller medietypen og -kvaliteten. Se

Mediespecifikationer for printeren

for at få yderligere

oplysninger.

background image

DAWW

Forbedring af udskriftskvaliteten 47

Krølning eller bølger

Kontroller medietypen og -kvaliteten. Både høj temperatur og fugtighed kan få mediet til at
krølle. Se

Mediespecifikationer for printeren

for at få yderligere oplysninger.

Mediet kan have ligget i inputbakken for længe. Vend mediestakken i bakken. Prøv også at
rotere mediet 180° i papirbakken.

Åbn den direkte udskriftsgang, og prøv at udskrive via den. Se

Printerens udskriftsgange

for at

få yderligere oplysninger.

Fikseringsenhedens temperatur kan være for høj. Åbn printeregenskaberne. Se

Printeregen-

skaber (driver)

for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Papir, og sørg for, at det ønskede

medie er valgt på rullelisten Optimer til.

Rynker eller folder

Kontroller, at mediet er korrekt ilagt. Se

Ilægning af medier i inputbakken

for at få yderligere

oplysninger.

Kontroller medietypen og -kvaliteten. Se

Mediespecifikationer for printeren

for at få yderligere

oplysninger.

Åbn den direkte udskriftsgang, og prøv at udskrive via den. Se

Printerens udskriftsgange

for at

få yderligere oplysninger.

Vend mediestakken om i bakken. Prøv også at rotere mediet 180° i papirbakken.

Spredt toner

Åbn printeregenskaberne. Se

Printeregenskaber (driver)

for at få yderligere vejledning. Klik på

fanen Konfigurer, og vælg Til under Overfør indstilling.

Hvis der er spredt store mængder toner rundt om tegnene, kan mediet måske være
uimodtageligt over for toneren. (Små mængder spredt toner er normalt ved laserudskrivning).
Prøv en anden type medie. Se

Mediespecifikationer for printeren

for at få yderligere

oplysninger.

Vend mediestakken om i bakken.

Anvend et medie, der er udviklet specielt til laserprintere. Se

Mediespecifikationer for

printeren

for at få yderligere oplysninger.

background image

48 Kapitel 6 Fejlfinding af printeren

DAWW