HP LaserJet 1000 Printer - Rengøring af opsamlingsvalsen

background image

Rengøring af opsamlingsvalsen

Du kan rengøre opsamlingsvalsen i stedet for at udskifte den.

Afmonter opsamlingsvalsen som beskrevet i trin 1 til 5 i

Udskiftning af

opsamlingsvalsen

.

1

Fugt en fnugfri klud med isopropylalkohol, og gnub valsen.

ADVARSEL!

Alkohol er brændbart. Hold alkohol og klud væk fra åben ild. Lad
alkoholen tørre fuldstændigt, inden du lukker printeren og sætter
netledningen i.

2

Aftør opsamlingsvalsen med en tør og fnugfri klud for at fjerne løsnet
snavs.

3

Lad opsamlingsvalsen tørre fuldstændigt, inden du sætter den i
printeren igen (se trin 6 til 9 i

Udskiftning af opsamlingsvalsen

).

1

2

3

1

background image

56 Kapitel 6 Fejlfinding af printeren

DAWW