HP LaserJet 1000 Printer - Rengøring af printeren

background image

Rengøring af printeren

Under udskrivningsprocessen kan der ophobe sig partikler af papir, toner og støv inde i printeren.
Med tiden kan denne ophobning forårsage problemer med udskriftskvaliteten, f.eks. tonerpletter
eller udtværinger. Rengør tonerkassettens område og printerens papirgang, hvis du vil afhjælpe
og undgå disse typer problemer. Se følgende afsnit, hvis du ønsker yderligere oplysninger:

Rengøring af tonerkassetteområdet

Rengøring af printerens mediegang

background image

DAWW

Rengøring af printeren 49

Rengøring af tonerkassetteområdet

Det er ikke nødvendigt at rengøre tonerkassetteområdet ofte. Men
rengøring af dette område kan forbedre de udskrevne siders kvalitet.

1

Tag netledningen ud af printeren, og lad printeren afkøle.

2

Åbn tonerdækslet, og tag tonerkassetten ud.

FORSIGTIG

Tonerkassetten må ikke udsættes for lys, hvis du vil forhindre, at den
bliver beskadiget. Dæk om nødvendigt tonerkassetten til. Du må hellere
ikke røre ved den sorte svampeoverføringsvalse inde i printeren. Hvis du
gør dette, kan det beskadige printeren.

3

Tør eventuel snavs væk fra papirgangsområdet og rummet til
tonerkassetten med en tør, fnugfri klud.

4

Sæt tonerkassetten på plads igen, og luk tonerdækslet.

5

Sæt netledningen i printeren igen.

1

2

3

4

5

background image

50 Kapitel 6 Fejlfinding af printeren

DAWW