HP LaserJet 1000 Printer - Den udskrevne side ser anderledes ud end den side, der blev vist på skærmen

background image

Den udskrevne side ser anderledes ud end den side, der blev vist
på skærmen

Problemer med udskrevet side

Problem

Løsning

Forvansket, forkert eller ufuldstændig
tekst

USB-kablet kan være løst eller defekt. Prøv følgende:

Prøv at udskrive et udskriftsjob, som du ved, fungerer.

Tilslut om muligt USB-kablet og printeren til en anden computer,
og prøv at udskrive et job, som, du ved, fungerer.

Tag netledningsstikket og begge stik til USB-kablet ud, og tilslut
USB-kablets stik og netledningen igen.

FORSIGTIG

Husk altid at trække stikket til printeren ud, inden kablet tilsluttes
printeren. Ellers kan printeren blive ødelagt.

Der kan have været valgt en forkert printerdriver, da softwaren blev
installeret. Kontroller, at HP LaserJet 1000 er valgt i
printeregenskaberne.

Der kan være fejl i softwareprogrammet. Prøv at udskrive fra et andet
softwareprogram.

Manglende grafik eller tekst eller
blanke sider

Kontroller, at filen ikke indeholder blanke sider.

Forseglingstapen er muligvis stadig i tonerkassetten. Fjern
tonerkassetten, og træk forseglingstapen ud. Installer
tonerkassetten igen. Se

Udskiftning af tonerkassetten

for at få

yderligere vejledning.

Grafikindstillingerne i printeregenskaberne passer måske ikke til
den udskrevne jobtype. Prøv en anden grafikindstilling i
printeregenskaberne. Se

Printeregenskaber (driver)

for at få

yderligere oplysninger.

Sideformatet er anderledes end på
andre printere

Hvis du har brugt en ældre eller en alternativ printerdriver
(printersoftware) til oprettelse af dokumentet, eller hvis
printeregenskabsindstillingerne i softwaren er anderledes, kan
sideformatet blive ændret, når du prøver at udskrive med den nye
printer eller de nye indstillinger. Prøv at ændre opløsningen,
medieformatet, skrifttypeindstillingerne eller andre indstillinger for at
afhjælpe dette problem. Se

Printeregenskaber (driver)

for at få

yderligere oplysninger.

Grafikkvalitet

Grafikindstillingerne passer måske ikke til udskriftsjobbet. Kontroller
grafikindstillingerne, f.eks. opløsning, under printeregenskaberne, og
juster dem om nødvendigt. Se

Printeregenskaber (driver)

for at få

yderligere oplysninger.

background image

44 Kapitel 6 Fejlfinding af printeren

DAWW