HP LaserJet 1000 Printer - Fejlmeddelelser på skærmen

background image

Fejlmeddelelser på skærmen

Fejlmeddelelser på skærmen

fejlmeddelelse

Løsning

Printeren svarer ikke

Kontroller følgende:

Klar-indikatoren lyser.

Netledningen og USB-kablet er korrekt tilsluttet.

FORSIGTIG

Husk altid at trække stikket til printeren ud, inden kablet tilsluttes printeren.
Ellers kan printeren blive ødelagt.

Kan ikke få adgang til port
(bruges af et andet program)

Prøv følgende:

Genstart computeren.

Kontroller, at der kun anvendes ét softwareprogram ad gangen.

Ulovlig handling/Generel
beskyttelsesfejl/Spool 32-fejl

Der opstod et problem i Windows med computerens systemressourcer
(hukommelse eller harddisk). Genstart computeren for at slette denne fejl.

Følg nogle eller alle nedenstående anbefalinger, hvis du vil forhindre, at
denne fejl opstår i fremtiden:

Kør færre programmer ad gangen. Luk de programmer, som du ikke
bruger, i stedet for at minimere dem. Programmer, som pauseskærme,
antivirusprogrammer, statussoftware, fax-/svarsoftware og menupro-
grammer, bruger de ressourcer, som du kan få brug for ved udskriv-
ning.

Undgå at udføre hukommelseskrævende opgaver, f.eks. sende en fax
eller køre et videoklip, mens du udskriver.

Slet alle temp-filer (file_name.tmp) i Temp -underbibliotekerne, f.eks.
C:\Windows\Temp.

Udskriv med en lavere opløsning.

background image

42 Kapitel 6 Fejlfinding af printeren

DAWW