HP LaserJet 1000 Printer - Mediehåndteringsproblemer

background image

Mediehåndteringsproblemer

Mediehåndteringsproblemer

Problem

Løsning

Papirstop

Se

Udbedring af papirstop i printeren

for at få yderligere oplysninger.

Kontroller, at du udskriver på et medie, der opfylder specifikationerne.
Se

Mediespecifikationer for printeren

for at få yderligere oplysninger.

Kontroller, at du udskriver på et medie, der ikke er rynket, foldet eller
beskadiget.

Kontroller, at printeren er rengjort. Se

Rengøring af printerens

mediegang

for at få yderligere oplysninger.

Hvis du udskriver til den direkte udskriftsgang, skal du lukke og åbne
dækslet igen for at sikre, at udløserhåndtagene til papirstop er i
lukket-position.

Udskriften er skæv

Se

Skæv side

for at få yderligere oplysninger.

Juster papirstyrene efter bredden og længden på det medie, du
udskriver på, og prøv at udskrive igen. Se

Printerens papirstyr

eller

Ilægning af medier i inputbakken

for at få yderligere oplysninger.

Der indføres mere end ét ark
papir i printeren ad gangen.

Inputbakken kan være for fyldt. Se

Ilægning af medier i inputbakken

for

at få yderligere oplysninger.

Kontroller, at mediet ikke er krøllet, foldet eller beskadiget.

Printerens separationspude kan være slidt. Se

Udskiftning af printerens

separationspude

for at få yderligere oplysninger.

Printeren indfører ikke mediet
fra inputbakken

Opsamlingsvalsen kan være snavset eller beskadiget. Se

Rengøring af

opsamlingsvalsen

eller

Udskiftning af opsamlingsvalsen

for at få yderligere

vejledning.

Printeren fik mediet til at krølle

Se

Krølning eller bølger

for at få yderligere oplysninger.

Åbn den direkte udskriftsgang for at udskrive direkte. Se

Printerens

udskriftsgange

eller

Medier

for at få yderligere oplysninger.

Det udskrevne medie sendes
ikke til den korrekte
udskriftsgang

Åbn eller luk den direkte udskriftsgang, afhængigt af hvilken udskriftsgang
du vil benytte. Se

Printerens udskriftsgange

for at få yderligere oplysninger.

Udskriftsjobbet er ekstremt
langsomt

Printerens maksimale hastighed er 10 sider i minuttet. Udskriftsjobbet kan
være meget komplekst. Prøv følgende:

Reducer dokumentets kompleksitet (reducer f.eks. grafikmængden).

Gå til printeregenskaberne i printerdriveren. Se

Printeregenskaber

(driver)

for at få yderligere vejledning. Klik på fanen Papir, vælg

Almindeligt papir på rullelisten Optimer til, og klik på OK.

Bemærk!

Brug af tungt medie kan bevirke, at toneren ikke doseres rigtigt.

Et smalt eller tungt medie nedsætter udskrivningshastigheden. Brug et
normalt medie.

Udskrivningshastigheden afhænger af computerens processorhastig-
hed, hukommelseskapacitet og ledige diskplads. Prøv at øge disse
komponenter.

background image

DAWW

Sådan finder du en løsning 43