HP LaserJet 1000 Printer - Statusindikatormønstre

background image

Statusindikatormønstre

Statusindikatormønstre

Statusindika-
torer

Printerens tilstand

Handling

Klar

Printeren er klar til at udskrive.

Ingen handling er påkrævet.

Behandler

Printeren modtager eller behandler
data.

Vent på, at jobbet udskrives.

Rengøringstilstand/Printertest

Der udskrives et renseark eller en
printertestside.

Vent, indtil udskrivningen af rensearket er
færdig, og printeren er i Klar-tilstand. Dette kan
vare op til to minutter.
Vent, indtil udskrivningen af printertestsiden er
færdig, og printeren er i Klar-tilstand.

Ikke mere hukommelse

Printeren har ikke mere hukommelse.

Den side, der udskrives, kan være for kompleks
for printerens hukommelseskapacitet. Reducer
opløsningen. Se

Indstillinger for udskriftskvalitet

for at få yderligere oplysninger.

Dæksel åbent, intet medie, ingen
tonerkassette, papirstop eller
udløserhåndtagene til papirstop nede

Printeren er i en fejltilstand, der kræver
operatørindgreb eller hjælp.

Kontroller følgende:

Tonerdækslet er fuldstændig lukket.

Mediet er lagt i. Se

Ilægning af medier i

inputbakken

for at få yderligere vejledning.

Tonerkassetten er korrekt installeret i
printeren. Se

Udskiftning af tonerkassetten

for at få yderligere vejledning.

Der er ikke papirstop. Se

Udbedring af

papirstop i printeren

for at få yderligere

vejledning.

Udløserhåndtagene til papirstop befinder
sig i lodret position.

Symbol for “indikator slukket”

Symbol for “indikator blinker”

Symbol for “indikator tændt”

Forklaring på statusindikator

background image

40 Kapitel 6 Fejlfinding af printeren

DAWW

Printerinitialisering

Printeren initialiseres.

Ingen handling er påkrævet.

Alvorlig fejl

Begge indikatorer lyser.

Frakobl printeren i 5 minutter, og tilslut den
igen.

Kontakt HP Support, hvis printeren stadig er
i fejltilstand. Se

Service og support

.

USB-kablet eller strømmen er ikke
tilsluttet.

Begge indikatorer lyser ikke.

Kontroller, at strømmen er tilsluttet.

Tag begge stik til netledningen ud, og sæt
dem i igen.

Tag netledningsstikket og begge stik til
USB-kablet ud, og tilslut USB-kablets stik
og netledningen igen.

FORSIGTIG

Husk altid at trække stikket til printeren ud,
inden kablet tilsluttes printeren. Ellers kan
printeren blive beskadiget.

Statusindikatormønstre (fortsat)

Statusindika-
torer

Printerens tilstand

Handling

background image

DAWW

Sådan finder du en løsning 41