HP LaserJet 1000 Printer - Udskiftning af opsamlingsvalsen

background image

Udskiftning af opsamlingsvalsen

Hvis printeren jævnligt indfører mediet forkert (intet medie indføres, eller
mere end ét ark indføres), er det måske nødvendigt at udskifte eller
rengøre opsamlingsvalsen. Se

Oplysninger om tilbehør og bestilling

, hvis

du vil bestille en ny opsamlingsvalse.

FORSIGTIG

Hvis denne procedure ikke fuldføres, kan printeren blive beskadiget.

1

Tag netledningen ud af printeren, og lad printeren afkøle.

2

Åbn tonerdækslet, og tag tonerkassetten ud.

3

Find opsamlingsvalsen.

4

Udløs de små hvide tappe på begge sider af opsamlingsvalsen, og
drej opsamlingsvalsen mod printerens forside.

5

Træk forsigtigt opsamlingsvalsen op og ud.

6

Anbring den nye eller den rengjorte valse i den gamle opsamlingsval-
ses rille. Se

Rengøring af opsamlingsvalsen

for at få yderligere vej-

ledning.

Bemærk!

De runde og rektangulære stifter på hver side sikrer, at opsamlingsvalsen
ikke kan placeres forkert.

Fortsætter på næste side.

3

2

4

1

5

6

background image

54 Kapitel 6 Fejlfinding af printeren

DAWW

7

Drej det øverste af den nye opsamlingsvalse væk fra dig selv, indtil
begge sider klikker på plads.

8

Sæt tonerkassetten på plads igen, og luk tonerdækslet.

9

Sæt stikket i printeren for at tænde den igen.

7

8

9

background image

DAWW

Rengøring af opsamlingsvalsen 55