HP LaserJet 1000 Printer - Kundesupport og hjælp til produktreparation (USA og Canada)

background image

Kundesupport og hjælp til produktreparation (USA og Canada)

Ring gratis på 1-208-323-2551 mandag til fredag fra kl. 06:00 til 18:00 i garantiperioden. Du vil
dog stadig blive opkrævet de normale telefontakster for fjernopkald. Sørg for, at produktet er i
nærheden, og hav serienummeret klar, når du ringer.

Du kan få telefonisk hjælp til besvarelse af dine produktspørgsmål efter garantiperiodens udløb.
Ring til 1-900-555-1500 (USD 2,50* pr. minut, maksimalt gebyr på USD 25,00 pr. opkald, kun i
USA), eller ring til 1-800-999-1148 (USD 25* pr. opkald, Visa eller MasterCard, USA og Canada)
mandag til fredag fra kl. 06:00 til 18:00.

* Der tages forbehold for prisændringer.

background image 

  

   
   !" !#$%&'
 (  ) * +

+  ,

--.!//. / ///  .00

 1(*+

2+ 2+  .3)

1.  42 + 

 (5( )1 14( 2+

 ! 122 4 1

 

  !

#67'898 688

 

: !

#66'#";"'7"9 799

: !

#7'#"'9 7797

, !

#66'#";"'7"9 799

 

< !

#7 '9 6;9

 

=!

#9'#'99 ;

< !

#'#"'6 9 66

, .>!

#6"'# 6' """"

 

=!

#9'#'99 

 !

#"'#9' ;7"

 

: !

#8'#9'96 "7*!

#6;'99"" 988 !

#7"'9""; 

 

, !

#6'#8'99 ""9

 

,1!

#6'# '"8 9";?!