HP LaserJet 1000 Printer - A Printerspecifikationer

background image

Printerspecifikationer

I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner:

Specifikationer

FCC-overensstemmelse

Produktets miljøbeskyttelsesprogram

Datablad vedrørende materialesikkerhed

Regulative erklæringer

background image

70 Appendiks A Printerspecifikationer

DAWW