HP LaserJet 1000 Printer - Beskyttelse af miljøet

background image

Beskyttelse af miljøet

Hewlett-Packard Company bestræber sig på at levere kvalitetsprodukter på en miljømæssig
forsvarlig måde. Dette produkt er udstyret med adskillige funktioner, der minimerer indvirkningen
på miljøet.

Ozonproduktion

Dette produkt genererer ingen mærkbar ozon (O

3

).

Energiforbrug

Energiforbruget falder betydeligt, når produktet befinder sig i energispar-tilstand, hvilket er
pengebesparende, uden at det påvirker produktets høje ydeevne. Dette produkt kvalificerer sig til
E

NERGY

S

TAR

®

, som er et frivilligt program, der er etableret for at fremme udviklingen af

energieffektive kontorprodukter.

E

NERGY

S

TAR

®

er et mærke registreret i USA, tilhørende United States Environmental Protection

Agency. Hewlett-Packard Company har som E

NERGY

S

TAR

®

-partner fastslået, at dette produkt

overholder E

NERGY

S

TAR

®

-retningslinjerne for energieffektive kontorprodukter.

Se

http://www.epa/gov/energystar/

for at få yderligere oplysninger.

Tonerforbrug

EconoMode bruger betydeligt mindre toner

,

hvilket kan forlænge tonerkassettens levetid.

Medieforbrug

Dette produkts N-op-udskrivningsfunktion (flere sider udskrives på én side) kan reducere
medieforbruget og derved forbruget af naturens ressourcer.

Plastik

Plastikdele over 25 gram er mærket i henhold til internationale standarder, der forbedrer
muligheden for at identificere plastik med henblik på genbrug, når produktet skal kasseres.

HP LaserJet-udskrivningsmaterialer

I mange lande kan dette produkts udskrivningsmaterialer (f.eks. tonerkassette, tromle og fikse-
ringsenhed) returneres til Hewlett-Packard igennem HPs genbrugsprogram for udskrivningsmate-
rialer. Dette brugervenlige program, hvor returneringen af brugte dele er gratis, er tilgængeligt i
mere end 25 lande. Programoplysninger og -instruktioner på flere sprog følger med alle
HP -tonerkassetter og -forbrugsmaterialer.

background image

74 Appendiks A Printerspecifikationer

DAWW

HPs genbrugsprogram for udskrivningsmaterialer

Siden 1990 har HPs genbrugsprogram for udskrivningsmaterialer indsamlet mere end 39 millioner
brugte tonerkassetter, som ellers ville være blevet smidt på lossepladser verden over.
HP LaserJet-tonerkassetterne sendes til et indsamlingscenter, hvorefter de i store partier sendes
til vores ressource- og genbrugspartnere, der skiller tonerkassetterne ad. Tiloversblevne
materialer adskilles og omdannes til råmaterialer, der anvendes af andre industrier til fremstilling
af en række nyttige produkter.

Returnering i USA

Hewlett-Packard opfordrer dig til at returnere brugte tonerkassetter og forbrugsmaterialer i store
partier, da denne returform er mindre belastende for miljøet. Vent ganske enkelt til du har to eller
flere tonerkassetter sammen, og benyt den frankostemplede og foradresserede UPS-etiket, der
følger med i emballagen. Ring til 1-800-340-2445 for at få yderligere oplysninger i USA, eller
besøg Webstedet HP LaserJet Supplies på

http://www.ljsupplies.com/planetpartners/

.

Returnering uden for USA

Kunder uden for USA kan ringe til de lokale HP-salgs- og servicekontorer eller besøge følgende
Websted, der indeholder yderligere oplysninger om HPs genbrugsprogram for
udskrivningsmaterialer.

http://www.hp.com/ljsupplies/planet_recycle.html

Medier

Denne printer er velegnet til genbrugspapir, hvis papiret opfylder retningslinjerne i

Guideline for

Paper and Other Print Media

. Se

Oplysninger om tilbehør og bestilling

, hvor du kan finde

bestillingsoplysninger. Dette produkt er velegnet til genbrugspapir i henhold til DIN 19 309.