HP LaserJet 1000 Printer - Mediespecifikationer for printeren

background image

Mediespecifikationer for printeren

HP LaserJet-printere leverer en fremragende udskriftskvalitet. Printeren accepterer forskellige
slags medier, f.eks. papirark (inklusive genbrugspapir), konvolutter, etiketter, transparenter,
pergament og specialmedier. Egenskaber som vægt, fiber- og fugtindhold er vigtige faktorer, som
påvirker printerens ydeevne og udskriftskvalitet.

Printeren kan bruge mange forskellige slags papir og andre udskriftsmedier, som opfylder
retningslinjerne i denne brugerhåndbog. Medier, der ikke opfylder disse retningslinjer, kan
forårsage følgende problemer:

Dårlig udskriftskvalitet

Hyppigere papirstop

For tidlig slitage af printeren, hvilket kræver reparation

Du opnår de bedste resultater ved kun at bruge papir og udskriftsmedier fra HP. Hewlett-Packard
Company kan ikke anbefale brug af andre mærker. Da det ikke er produkter fra HP, har
Hewlett-Packard ingen indflydelse på eller kontrol over deres kvalitet.

Medier kan opfylde alle retningslinjerne i denne håndbog og stadig ikke producere tilfredsstillende
resultater. Dette kan skyldes forkert håndtering, uacceptable temperatur- og luftfugtighedsni-
veauer eller andre faktorer, som Hewlett-Packard ikke har nogen kontrol over.

Før du køber et større medieparti, skal du sørge for, at det opfylder de krav, som er specificeret i
denne brugerhåndbog og i

Guidelines for Paper and Other Print Media.

(Se

Oplysninger om

tilbehør og bestilling

for at få yderligere oplysninger om bestilling af retningslinjerne). Afprøv altid

mediet, før du køber et større parti.

FORSIGTIG

Brug af medier, der ikke opfylder Hewlett-Packards specifikationer, kan forårsage problemer med
printeren, hvilket kan kræve reparation. Denne reparation er ikke omfattet af Hewlett-Packards garanti-
eller serviceaftaler.