HP LaserJet 1000 Printer - papir

background image

papir

Du opnår de bedste resultater ved at bruge almindeligt 75 g/m

2

papir. Sørg for, at papiret er af en

god kvalitet og fri for hak, flænger, pletter, løse partikler, støv, folder, mangler og krøllede eller
bukkede kanter.

Hvis du er usikker på, hvilken type papir du ilægger (f.eks. kontraktpapir eller genbrugspapir), skal
du kontrollere etiketten på papiremballagen.

Visse papirtyper forårsager problemer med udskriftskvaliteten, papirstop eller beskadigelse af
printeren.

Bemærk!

Brug ikke papir med brevhoved, som er trykt med lavtemperaturblæk, som dem der bruges i visse former
for termografi.

Brug ikke papir med præget brevhoved.

Printeren bruger varme og tryk til at fiksere toneren på papiret. Sørg for, at alt farvet papir eller fortrykte
formularer bruger blæk, der er kompatibelt med printerens temperatur (200° C i 0,1 sekund).

Brug af papir

Symptom

Problem med papir

Løsning

Dårlig udskriftskvalitet eller
tonerbinding
Indføringsproblemer.

For fugtigt, for ujævnt, for glat eller
præget.
Fejlbehæftet papirparti.

Prøv en anden slags papir: mellem
100-250 Sheffield og 4-6%
fugtindhold.

Udfald, papirstop eller krølning.

Opbevaret forkert.

Opbevar papiret fladt i dets
fugtsikrede emballage.

Forøget grå baggrundsskygge.

Kan være for tungt.

Anvend lettere papir.

Krøller meget.
Indføringsproblemer.

For fugtigt, forkert fiberretning eller
kortfibret konstruktion.

Brug papir med lange fibre.
Udskriv ved hjælp af den direkte
udskriftsgang.

Papirstop eller beskadigelse af
printeren.

Udskæringer eller perforeringer.

Brug ikke papir med udskæringer
eller perforeringer.

Indføringsproblemer.

Ujævne kanter.

Brug papir af god kvalitet.

background image

82 Appendiks B Mediespecifikationer

DAWW