HP LaserJet 1000 Printer - Begrænset garanti for tonerkassettens levetid

background image

Begrænset garanti for tonerkassettens levetid

Bemærk!

Følgende garanti gælder for den tonerkassette, der fulgte med denne printer.

HP -tonerkassetter garanteres at være fri for fejl i materialer og udførelse, indtil HP -toneren er
opbrugt. Garantien omfatter alle fejl eller funktionssvigt i en ny HP -tonerkassette.

Hvor længe varer dækningen?

Dækningen varer, indtil HP -toneren er opbrugt, på hvilket tidspunkt garantien udløber.

Hvordan ved jeg, hvornår HP-toneren er ved at være opbrugt?

HP -toneren er opbrugt, når udskriften er bleg, eller skriften på siden er lys.

Hvad vil Hewlett-Packard gøre?

Hewlett-Packard vil, efter eget valg, erstatte defekte produkter eller refundere købsprisen. Vedhæft
om muligt et udskriftseksempel, som illustrerer, hvordan den defekte tonerkassette udskriver.

Hvad dækker denne garanti ikke?

Garantien dækker ikke tonerkassetter, der er blevet genopfyldt, tømt, misbrugt, brugt forkert eller
på nogen måde er ændret.

Hvordan returnerer jeg den defekte tonerkassette?

Hvis det viser sig, at tonerkassetten er defekt, skal du udfylde serviceoplysningsskemaet og
vedhæfte et udskriftseksempel, der illustrerer defekten. Returner skemaet og tonerkassetten til
det sted, hvor du har købt tonerkassetten. Her vil kassetten blive ombyttet.

Hvilken lovgivning er gældende?

Denne begrænsede garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du har muligvis andre
rettigheder, der varierer fra stat til stat, provins til provins eller fra land til land. Denne begrænsede
garanti er den eneste HP-tonerkassettegaranti, og den erstatter alle andre garantier, der har
relation til dette produkt.

HEWLETT-PACKARD KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER BLIVE HOLDT ANSVARLIG
FOR NOGEN HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER, SÆRSKILT DOKUMENTEREDE
SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER PØNALT BEGRUNDEDE TAB ELLER DRIFTSTAB
VED BRUD PÅ DENNE GARANTI ELLER PÅ ANDEN VIS.

VED KUNDETRANSAKTIONER I AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND:
GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING, EKSKLUDERER, BEGRÆNSER ELLER
MODIFICERER IKKE, MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG LOVEN TILLADER, DE
UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM ER GÆLDENDE FOR SALGET AF
DETTE PRODUKT, MEN ER I TILLÆG HERTIL.

background image

90 Appendiks C Garanti og licens

DAWW

background image

DAWW

91

D