HP LaserJet 1000 Printer - Hewlett-Packard-softwarelicensaftale

background image

Hewlett-Packard-softwarelicensaftale

BEMÆRK: BRUG AF SOFTWAREN ER UNDERLAGT BETINGELSERNE I NEDENSTÅENDE
HP SOFTWARELICENSAFTALE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED DIN
ACCEPT AF DISSE LICENSBETINGELSER.

HP SOFTWARELICENSBETINGELSER

Følgende Licensbetingelser regulerer din brug af den medfølgende Software, medmindre du har
en separat underskrevet aftale med Hewlett-Packard.

Overdragelse af licens. Hewlett-Packard giver dig licens til at bruge én kopi af Softwaren. “Brug” vil
sige lagring, installation, eksekvering eller visning af Softwaren. Du må ikke modificere Softwaren
eller deaktivere nogen af licens- eller kontrolfunktionerne i Softwaren. Hvis Softwaren er licenseret
til “sideløbende brug”, må du ikke tillade mere end det maksimale antal autoriserede brugere at
bruge Softwaren sideløbende.

Ejendomsret. Softwaren ejes og er ophavsretligt beskyttet af Hewlett-Packard eller
Hewlett-Packards tredjeparts leverandører. Licensen overdrager ingen adkomst eller ejendomsret
til Softwaren og er ikke ensbetydende med salg af nogen rettigheder til Softwaren.
Hewlett-Packards tredjeparts leverandører kan beskytte deres rettigheder, såfremt disse
Licensbetingelser overtrædes.

Kopier og modifikationer. Du må kun lave kopier og modifikationer af Softwaren til
arkiveringsformål, eller når kopiering eller modifikation er et nødvendigt trin i den autoriserede
brug af Softwaren. Samtlige kopier og modifikationer skal indeholde alle de meddelelser om
ophavsret, der findes i den originale Software. Du må ikke kopiere Softwaren over på noget
offentligt netværk.

Ingen demontering eller dekryptering. Du må ikke demontere eller dekompilere Softwaren,
medmindre du har indhentet HPs forudgående skriftlige samtykke. I nogle retskredse er det
måske ikke nødvendigt at indhente HPs samtykke i forbindelse med begrænset demontering eller
dekompilering. På given foranledning skal du forsyne HP med rimeligt detaljerede oplysninger om
demontering eller dekompilering. Du må ikke dekryptere Softwaren, medmindre dekryptering er
en nødvendig del af betjeningen af Softwaren.

Overdragelse. Din licens vil automatisk ophøre ved enhver overdragelse af Softwaren. Ved
overdragelsen skal du levere Softwaren, inklusive kopier og relateret dokumentation, til
erhververen. Erhververen skal acceptere nærværende Licensbetingelser som en forudsætning for
overdragelsen.

Ophør. HP kan bringe din licens til ophør, hvis de underrettes om manglende overholdelse af
nærværende Licensbetingelser. Ved ophøret skal du straks destruere Softwaren sammen med
alle kopier, modifikationer og sammenflettede dele i enhver form.

Eksportkrav. Du må ikke eksportere eller reeksportere Softwaren eller nogen kopi eller
modifikation, såfremt dette strider mod gældende love eller regulativer.

Begrænsede rettigheder for den amerikanske regering. Softwaren og enhver medfølgende
dokumentation er blevet udviklet udelukkende på privat bekostning. Det er leveret og licenseret
som “kommerciel computersoftware” som defineret i DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS
252.211-7015 (maj 1991) eller DFARS 252.227-7014 (juni 1995), som en “kommerciel enhed”
som defineret i FAR 2.101(a) (juni 1987) eller som “computersoftware med begrænsninger” som
defineret i FAR 52.227-19 (juni 1987) (eller ethvert tilsvarende styrelsesregulativ eller
kontraktklausul), alt efter hvad der gør sig gældende. Du har kun de rettigheder, der gives til en
sådan Software og enhver medfølgende dokumentation af den relevante DFAR- eller FAR-klausul
eller af HPs standardsoftwareaftale for det pågældende produkt.

background image

DAWW

Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti 87