HP LaserJet 1000 Printer - Indeks

background image

Indeks 97

Indeks

A

akustik 70
America Online

adgang til supportservice 66

B

bestillingsoplysninger 91
billedfejl

bølget tekst 47
folder 47
gentagne lodrette mærker 46
grå baggrund 45
krøllede medier 47
lodrette linjer 45
lys udskrift 45
løs toner 46
rynker 47
skæv side 46
spredt toner 47
tonerpletter 45
tonerudtværing 46
udfald 45
udtonet udskrift 45
ukorrekt formede tegn 46

brevhoved

udskrive 24

C

canadiske DOC-regulativer 76
CompuServe

adgang til supportservice 66

D

Datablad vedrørende materialesikkerhed 74
delte printere

installere 93

E

EconoMode 31
Elektriske specifikationer 70
E

NERGY

S

TAR

-klassificering 73

erklæring om begrænset garanti 87
Erklæring om lasersikkerhed 76
etiketter

retningslinjer for anvendelse 82
udskrive 22

europæisk kundesupportcenter 63

F

FCC-overensstemmelse 72
fejlfinding

billedfejl 45
fejlmeddelelser på skærmen 41
finde en løsning 38
mediehåndtering 42
papirstop 51
printer 37
problemer med udskrevet side 43
software 44
statusindikatormønstre 39
udskriftskvalitet 45

fejlmeddelelser

på skærmen 41
statusindikatormønstre 39

Finland, lasererklæring 77
flere sider pr. ark

udskrive 30

forbrugsmaterialer

bestillingsoplysninger 91
direkte bestilling 67

fortrykte formularer

udskrive 24

fysiske specifikationer 70

G

garanti

begrænset 87
hardwareservice 60
tonerkassette 89
udvidet 60

genbrug af tonerkassetter 34

H

hardware

garanti 60
opsætte 7
udvidet garanti 60

hjælp til produktreparation 62
hjælp, online 29
HP SupportPack 60, 67
HPs genbrugsprogram for udskrivningsmaterialer 74

I

indstillinger

printeregenskaber (driver) 28
udskriftskvalitet 31

inputbakke 15
installere

delte printere 93
software 7

background image

98 Indeks

DAWW

J

japansk EMI-erklæring 76

K

komponenter, printer 14
konvolutter

retningslinjer for anvendelse 82
udskrive 23

koreansk EMI-erklæring 76
kortmateriale

retningslinjer for anvendelse 83
udskrive 25

L

lasererklæring for Finland 77
licensaftale, software 86

M

mediegang

rengøre 50

mediehåndteringsproblemer 42
medier

brevhoved, udskrive 24
etiketter, udskrive 22
fortrykte formularer, udskrive 24
ilægge 21
konvolutter, udskrive 23
kortmateriale, udskrive 25
optimere udskriftskvaliteten 20
retningslinjer for anvendelse 81
specialmedier, udskrive 25
specifikationer 79
transparenter, udskrive 22
understøttede formater og typer 20
vælge 20

miljømæssige specifikationer 70

N

N-op-udskrivning 30

O

online-hjælp

printeregenskaber (driver) 29

online-supportservice 66
opsamlingsvalse

rengøre 55
udskifte 53

overensstemmelseserklæring 75

P

papir

ilægge 21
optimere udskriftskvaliteten 20
retningslinjer for anvendelse 81
specifikationer 79
understøttede formater og typer 20
vælge 20

papirhåndteringsproblemer 42
papirstop

udbedre 51

papirstyr 16
Porttilgængelighed 71

printer

fejlfinding 37
hardwareopsætning 7
ilægge medier 21
inputbakke 15
kapaciteter og klassificeringer 71
komponenter 14
papirstyr 16
printertestside 58
rengøre 48
slukke strømmen 18
softwareinstallation 7
specifikationer 70
spændingskonverteringer 18
statusindikatorer 15
statusindikatormønstre 39
tonerdæksel 17
udskriftsgange 16

printerdrivere

hente 67

printere, delte

installere 93

printeregenskaber (driver)

flere sider pr. ark 30
få adgang til 28
indstillinger for udskriftskvalitet 31
N-op-udskrivning 30
online-hjælp 29
vandmærker 30

printertestside 58
problemer med udskrevet side 43
produktets miljøbeskyttelsesprogram 73
programmer

hente 67

R

regulative erklæringer 75
rengøre

mediegang 50
opsamlingsvalse 55
printer 48

S

salgskontorer, adresser 68
separationspude

udskifte 56

service

finde autoriserede udbydere 67
hardware 60
i USA og Canada 62
kontoradresser 68
oplysningsskema 61
retningslinjer for emballering af printeren 60
tilgængelighed 60
udvidet garanti 60

skærmmeddelelser 41
software

fejlfinding 44
installere 7
licensaftale 86

softwareprogrammer

hente 67

specialmedier

udskrive 25

background image 

 

 

 

 

 

 

!  "

!  #

! $ "

$

! 

 

! 

 % &&

 '$! &

( !) &&

 !$ &*

!  ! !  &"

' &

'+ ! ,)( &

-.)!  / &

-.)! . &0 &

/12  ! ! &*

/  &&

' &

 &&

7

'$

  3 

  &4 5 "

 "#

0 "

 

 

  

 "*

! "*

 "*

 0 -. "*

! "&

6 2

$ *

 

 + 

! 

!

 + "

8

!   #

!  &

! +0! "

! 

+ *#

 "

 

! 

' *

 

3 ! *

! "

 #

 #

 

!  

 7 "

8/ /! "

! +0! "

 "

! &

9

 "

! 

: !  &&

background image

100 Indeks

DAWW

background image
background image

hp

LaserJet 1000