HP LaserJet 1000 Printer - Asiakaspalvelu ja tuotehuoltoapu (Yhdysvalloissa ja Kanadassa)

background image

A( .*

  

background image

C!88

  F

(   

   +   #
'    "* J "* A( / .
; ) )) -    / *

(  ) ) )) )  * ( )  

 

VV -HH**H H<HH* WW

* & 

  ))   * + ) 

   * =   * + 

   -    )) ) 

< *

(D 

! -

AE. A . FF7 EE7E

! -

A$$. A # . E 7 E7 7

()-

A$$. A # . E 7 E7 7

( 

/-

A$. AD . 77 7

! 

<-

A7. A . 7 F7F "" F

 -

A . A7 . F F "#E

6 

! -

AD. A7. 7F$ E

H

0-

A$#. 77 F7DD

8D 

 <-

AE . 7 # F

2 

<-

A7. A . 7 F7F "" #

9-

A. A . $ F7 $$

& -

A$ . A"$. ""

2

9 -

A$F. A". F D 7 #

- 

! ) -

A$. A . " F "

&-

A$D. A " . E7E " $

-

&-

AE". 7 $#7""+-

A$E. D7D $ DD

background image

F$ #  

C!88

  

   ) )     

   

()   

*

'

A . A7 . F F "#E

'5

D# $ """$E$

'< 

AE$ . $##" ""

' 

AF . A. ""## "

< A .

A7. A . 7 F7F "" F

< A.

A7. A . 7 F7F "" #A . "7D FF 7

<

ED 7 DF D $" F DDD

/

A$. AD . 77 7

/ ) '> A9&'- )).

"F 

/ ) '> A9&'- .

7# 7E" D

C

AF. A7. "F# EE

<<

A"E7. 7" EEE

!

AF7. A7 . E $ "

! 

AD . A . F"7 F E

! 

AE. A . FF7 EE7E

! 

A$$. A # . E 7 E7 7

!

AD#7. AD. D E7 $" $"

! 

AD. A7. 7F$ E

! ) 

A$. A . " F "A" . A. E D"

(

A . A" . "# "F#

() A< .

A$$. A # . E 7 E7 7

(

A"F. A . FEF$ EDED

(

A"7. A7. 7# #

( A&, .

A " . DDD #

(

A . A . F D F$

=

AF . A. 7FDE 7EFF

= A<.

 "" 7"

=

" $7# FF"$

0

A$#. 77 F7DD

 <

AE . 7 # FA$". A77. E D F

9

A. A . $ F7 $$

9

$ E $$ $7

 E $$ $7

A.

9 

A$F. A". F D 7 #

&

A$D. A " . E7E " $

& '5

D# $ "" "$E$

&<

AFE. 7#7 E

&

AE". 7 $#7""

& 

A$ . A"$. ""

+

A""F. A 7. 7# # EE

+

A$E. D7D $ DD

background image

C!88

  FE

+

FF A7. FF $

+

A$7. A7. F #

+

AD . A7 7. 77 FDFD

%

# A" $$. $D E7

%

AFE. A . "7

% & 

AF$. AD. EF FF$ 

" $$E E$

A .

;)) A=.

A#. A DE. #D# E7

;)) A .

# " 7 $F #DD#

; 

"$ A". "7 $E

4

A7 ". 7 7EE

background image

FF #  

C!88

0 + 

&  )   -

<#<# < I12"+

;  ) )   )   

  ,

4

 -HH**H H Q> 

/

 -HH7**

(    -

(

 -HH***

+

 -HH*** 

   

 -HH*** 

 C 0

' 2H  ) )) 4 9 & 

! * ( )    ) 

  -   * ' ) ,   

" "7# FF$  "*  /  

  -