HP LaserJet 1000 Printer -  חומרי הדפסה 3

background image

תופטעמ תספדה

••••

שארמ םיספדומ םיספט לעו םיבתכמ ריינ תספדה

••••

הכרב יסיטרכו תישיא םאתומ לדוגב הספדה ירמוח תספדה

background image

3

הספדה ירמוח

HEWW

20

םירחא הספדה ירמוחו ריינ תריחב

תוספדמ

HP LaserJet

ללכהמ תאצוי הספדה תוכיאב םיכמסמ תורצוי

.

לש םיגוס ןווגמ לע סיפדהל ךתורשפאב

הספדה ירמוח

,

ריינ ןוגכ

)

דע לש רזחוממ ריינ ללוכ

100%

(

,

תופטעמ

,

תוקבדמ

,

לדוגב הספדה ירמוחו םיפקש

תישיא םאתומ

.

םיכמתנש הספדהה ירמוח ילדוג ןלהל

:

••••

םומינימ

:

76

לע

127

מ

"

מ

)

3

לע

5

ץניא

'(

••••

םומיסקמ

:

216

לע

356

מ

"

מ

)

8.5

לע

14

ץניא

'(

לקשמ ןוגכ םינייפאמ

,

לש תוכיאהו םיעוציבה לע םיעיפשמש םיבושח םימרוג םיווהמ תוחל תלוכתו תויניערג

תספדמה

.