HP LaserJet 1000 Printer - סוגים של חומרי הדפסה מסוימים

background image

יוסמ הספדה ירמוח לש םיגוס

םימ

••••

תוקבדמו םיפקש

:

ט

יפלכ הנופ הספדהל דעוימש דצהו םינפל הנופ ןוילעה דצה רשאכ תוקבדמו םיפקש ןע

הלעמ

.

ףסונ עדימל

,

ב ןייע

"

תוקבדמו םיפקש תספדה

."

••••

תופטעמ

:

ט

הלעמ יפלכ הנופ הספדהל דעוימש דצהו םינפל הנופ לובה םע רצה דצה רשאכ תופטעמ ןע

.

ףסונ עדימל

,

ב ןייע

"

טעמ תספדה

תופ

."

••••

שארמ םיספדומ םיספטו םיבתכמ ריינ

:

ט

הנופ ןוילעה דצה רשאכ שארמ םיספדומ םיספטו םיבתכמ ריינ ןע

הלעמ יפלכ הנופ הספדהל דעוימש דצהו םינפל

.

ףסונ עדימל

,

ב ןייע

"

םיספדומ םיספטו םיבתכמ ריינ תספדה

שארמ

."

••••

הספדה ירמוח

הכרב יסיטרכו תישיא םאתומ לדוגב

:

ט

הספדה ירמוח ןע

יסיטרכו תישיא םאתומ לדוגב

הלעמ יפלכ הנופ הספדהל דעוימש דצהו םינפל הנופ רצה דצה רשאכ הכרב

.

ףסונ עדימל

,

האר

"

תספדה

הכרב יסיטרכו תישיא םאתומ לדוגב הספדה ירמוח

."

background image

3

הספדה ירמוח

HEWW

22

תוקבדמו םיפקש תספדה

רזייל תוספדמל םיצלמומש תוקבדמבו םיפקשב קר שמתשה

,

יפקש ןוגכ

HP

תוקבדמו

HP LaserJet

.

עדימל

ףסונ

,

ב ןייע

"

תספדמל הספדה ירמוח יטרפמ

."

תורסח תוקבדמ וא םיעורק תווצק םהב ןיאשו םילסלוסמ וא םיטמוקמ םניאש אדוול ידכ הספדהה ירמוח תא קודב

.

תוריהז

ףושח ןהלש ירוחאה קלחהש תוקבדמב שמתשהל ןיא

.

תוקבדמה ןיב םיחוור םע תונויליגמ ףלקתהל תויושע תוקבדמה

תורומח תומיסחל םורגלו

לש

יביתנ

ה

תספדמה לש טלפ

תוריהז

תוקבדמ וא םיפקש תספ

1

רישיה טלפה תלד תא חתפ

.

2

וח תא ןעט

הנזהה שגמב הספדהה ירמ

.

דעוימש דצהו םינפל הנופ הספדהה ירמוח לש ןוילעה דצהש אדו

הספדהל

)

ספסוחמה דצה

(

הלעמ יפלכ הנופ

.

3

הספדהה ירמוח יליבומ תא םאתה

.

4