HP LaserJet 1000 Printer -  טיפול במחסנית הטונר 5

background image

רנוטה תינסחמב לופיט

5

םיאבה םיאשונה לע עדימ קפסמ הז קרפ

:

••••

לש רנוטה תוינסחמב שומיש

HP

••••

רנוט תוינסחמ ןוסחא

••••

רנוט תינסחמ לש םייחה תלחות

••••

רנוט תוינסחמ רוזחמ

••••

רנוטב ןוכסיח

••••

רנוט לש שדחמ רוזיפ

••••

סחמ תפלחה

רנוטה תינ

background image

5

רנוטה תינסחמב לופיט

HEWW

34

לש רנוטה תוינסחמב שומיש

HP

תוינידמ

HP

לש ןניאש רנוט תוינסחמ יבגל

HP

תרבח

Hewlett-Packard

לש ןניאש רנוט תוינסחמב שמתשהל הצילממ הניא

HP

,

תושדח םא ןיב

,

וא תורזחוממ

תושדוחמ

.

לש םירצומ הלא ןיאש ןוויכ

HP

,

תרבחל

Hewlett-Packard

נכת לע העפשה ןיא

םתוכיאב הטילש וא םנו

.

לש ןניאש רנוט תוינסחמב שומישמ האצותכ ושרדייש ןוקית וא תוריש

HP

תספדמה לש תוירחאב םיסוכמ ויהי אל

.

הנכותמ םיעבונש םימגפ לע הלח הניא תוירחאה

,

ידי לע םיקפוסמ םניאש םיקלח וא קשממ

Hewlett-Packard

.

הרעה

נוט תוינסחמ ןוסחא

ר

הב שמתשהל ןכומ היהתש דע הזיראהמ רנוטה תינסחמ תא ריסת לא

.

הזיראב רנוט תינסחמ לש ףדמה ייח ךרוא

אוה החתפנ אלש

2.5

ךרעל םינש

.

אוה החתפנש הזיראב רנוט תינסחמ לש ףדמה ייח ךרוא

6

ךרעל םישדוח

.

רנוטה תינסחמל קזנ עונמל ידכ

,

רואל התוא ףושחל ןיא

.

תוריהז

ות