HP LaserJet 1000 Printer - החלפת מחסנית הטונר

background image

רנוטה תינסחמ תפלחה

הרעה

רנוטה תלד תחיתפ תעב תמיוסמ תודגנתהב שוחת

.

תמרהל תמרוג תלדה תחיתפ

הריסהל היהי ןתינש ידכ רנוטה תינסחמ

.

1

הנשיה רנוטה תינסחמ תא רסהו רנוטה תלד תא חתפ

.

ב ןייע

"

תוינסחמ רוזחמ

רנוט

"

רנוטה תינסחמ תספוקבש רוזחמה עדימב וא

.

תוריהז

קזנ עונמל ידכ

,

רואל רנוטה תינסחמ תא ףושחל ןיא

.

ירמוח תסיפב התוא הסכ

הספדה

.

2

ידכ דצל דצמ תונידעב התוא רענו הזיראהמ השדחה רנוטה תינסחמ תא רסה

תינסחמה ךותב הווש הדימב רנוטה תא רזפל

.

3

התוא ררחשל ידכ תינסחמה לש לאמש דצב תינושלה תא ףפוכ

.

4

סחמהמ טרסה לכ תרסהל דע תינושלה תא ךושמ

תינ

.

תספוקב תינושלה תא םיש

רוזחמל ריזחהל ידכ רנוטה תינסחמ

.

5

המוקמב הביצהל דפקהו תספדמל רנוטה תינסחמ תא סנכה

.

תלד תא רוגס

רנוטה

.

תוריהז

םידגבה לע רנוט ךפשנ םא

,

םידגבה תא ץחרו השבי תילטמ תועצמאב רנוטה תא בגנ

םירק םימב

.

דבה לע רנוטה תא דימתל ועבקי םימח םימ

.

background image

HEWW

37