HP LaserJet 1000 Printer - ביטול עבודת הדפסה

background image

הספדה תדובע לוטיב

31

הספדה תדובע לוטיב

הספדה רותמ וא הנכות םושיימ הספדה תדובע לטבל ךתורשפאב

.

תידיימ תספדמה תא רוצעל ידכ

,

תונש הספדהה ירמוח תא תספדמהמ רסה

ור

.

הרצענ תספדמהש רחאל

,

שמתשה

תואבה תויורשפאהמ תחאב

:

••••

הנכות םושיי

:

ללכ ךרדב

,

וד תבית דימ תגצומ ךסמה לע

-

הספדהה תדובע תא לטבל תרשפאמש חיש

.

••••

לש הספדהה רות

Windows:

הספדה רותב הניתממ הספדהה תדובע םא

)

בשחמ ןורכיז

(

הספדה ןונגנמב וא

עקרב

,

הדובעה תא קוחמל ךתורשפאב

ךסמהמ

תספדמ

)

Printer

.(

הספדהה תדובע לוטיב רחאל בהבהל תוכישממ בצמה תוירונ םא

,

תספדמל הדובעה תא חלוש ןיידע בשחמה

.

קחמ

םינותנ חולשל םייסי בשחמהש דע ןתמה וא הספדהה רותמ הספדהה תדובע תא

.

בצמל רוזחת תספדמה

'

ןכומ

'