HP LaserJet 1000 Printer - מפרטי חומרי הדפסה ב

background image

הספדה ירמוח יטרפמ

ב

םיאבה םיאשונה לע עדימ קפסמ הז קרפ

:

••••

תספדמל הספדה ירמוח טרפמ

••••

םיכמתנ הספדה ירמוח ילדוג

)

תספדמ

(

••••

ירמוחב שומישל תויחנה

הספדה

background imageב חפסנ

הספדה ירמוח יטרפמ

HEWW

80

תספדמל הספדה ירמוח טרפמ

תוספדמ

HP LaserJet

הלועמ הספדה תוכיא תוקיפמ

.

תלבקמ וז תספדמ

ןווגמ

הספדה ירמוח לש בחר

,

ןוגכ

ךותח ריינ תונויליג

)

רזחוממ ריינ ללוכ

(

,

תופטעמ

,

תוקבדמ

,

תישיא םאתומ לדוגב הספדה ירמוחו םיפקש

.

םינייפאמ

לקשמ ןוגכ

,

תויניערג

,

לוכתו

טלפה תוכיא לעו תספדמה יעוציב לע םיעיפשמש םיבושח םימרוג םיווהמ תוחל ת

.

תספדמב שמתשהל ןתינ

ןווגמב

הז שמתשמל ךירדמב תויחנהל םאתהב הספדהל םירחא הספדה ירמוחו ריינ יגוס

.

תואבה תויעבל םורגל םילולע הלא תויחנהב םידמוע םניאש הספדה ירמוח

:

••••

העורג הספדה תוכיא

••••

םיבר םירקמ