HP LaserJet 1000 Printer - הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה

background image

הבוט תוכיאב ריינב שמתשה

.

םיספסוחמ תווצק

.

הנזהב תויעב

.

הכומנ הרוטרפמטב וידב תספדומה תרתוכ םע םיבתכמ ריינב שמתשהל ןיא

,

לש םימיוסמ םיגוסב םישמשמה הלא ומכ

היפרגומרת

.

טלבומ וא הבגומ םיבתכמ ריינב שמתשהל ןיא

.

ץחלבו םוחב תשמתשמ תספדמה

ריינל רנוטה תדמצהל

.

יגוסב שמתשמ שארמ ספדומ ספוט וא ינועבצ ריינ לכש אדו

וז גוזימ תרוטרפמטל םימיאתמה ויד

)

200°C

וא

392°F

ךשמל

0.1

היינש

.(