HP LaserJet 1000 Printer - העמודים לא הודפסו

background image

בצמ תוירונ תוינבת

."

••••

ךסמה לע עיגש תועדוה

:

ה

ךסמה לע העדוה תגצומ םא

?

ףסונ עדימל

,

האר

"

האיגש תועדוה

."

••••

ב לופיט

הספדה ירמוח

:

ה

הספדהה ירמוח םא

הנוכנ אל הרוצב תספדמל םינזומ

?

ירמוח תומיסח ןנשי םאה

הספדה

?

ףסונ עדימל

,

האר

"

הספדה ירמוחב לופיטב תויעב

."

םיספדומ םידומע

,

היעב התייה לבא

••••

עורג הספדהה תוכיא

:

ל

ףסונ עדימ

,

האר

"

הספדה תוכיא רופיש

."

••••

ךסמה לע ומכ דימת םיארנ םניא םיספדומה םידומעה

)

הספדה ינפל הגצעה

:(

ל

ףסונ עדימ

,

האר

"

ספדומ דומע

ךסמה לע הארנש הממ הנוש

."

••••