HP LaserJet 1000 Printer - A nyomtatóval kapcsolatos hibák elhárítása

background image

A nyomtatóval kapcsolatos hibák elhárítása

Ha a felül levő állapotjelző lámpa világít, akkor a nyomtató nyomtatásra kész.

Ha az állapotjelző lámpa nem világít, ellenőrizze a tápkábelt és az USB kábelt.

VIGYÁZAT

Mielőtt a kábelt a nyomtatóhoz csatlakoztatja, mindig húzza ki a nyomtató tápkábelét! Egyébként a nyomtató
meghibásodhat.