HP LaserJet 1000 Printer - Nyomtatás fóliákra és címkékre

background image

Nyomtatás fóliákra és címkékre

Csak lézernyomtatókhoz ajánlott fóliákat és címkéket használjon (pl. HP fóliákat és HP LaserJet címkéket).
További információk:

Nyomtatási média specifikációja

.

VIGYÁZAT

Ellenőrizze, hogy a média nincs-e meggyűrődve vagy megcsavarodva, és hogy a szélei nem sérültek-e,
illetve nem hiányzik-e címke.

VIGYÁZAT

Ne használjon olyan címkéket, amelyek között nincsen szabad hordozófelület. Az olyan címkék, amelyek
között térköz van, könnyen leválhatnak a hordozóról, komoly elakadásokat okozva.

Nyomtatás fóliára és címkékre

1

Nyissa ki az egyenes papíráthaladási ajtót.

2

Helyezzen papírt az adagolótálcára. Ellenőrizze, hogy a média teteje előre néz-e, a nyomtatandó oldal
(durva oldal) pedig felfelé.

3

Állítsa be a papírvezetőket.

4

Nyissa meg a nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt. Útmutató:

Nyomtatótulajdonságok

(illesztőprogram)

. Kattintson a Papír lapra, válassza ki a Fólia vagy a Címkék elemet az

Optimalizálás: legördülő listáról, majd kattintson az OK gombra.

5

Nyomtassa ki a dokumentumot. Nyomtatáskor távolítsa el a médiát a nyomtató hátuljából, hogy
megelőzze a lapok összetapadását, a nyomtatott lapokat pedig helyezze sima felületre.

background image

HUWW

Nyomtatás borítékokra 23