HP LaserJet 1000 Printer - A felvevõhenger cseréje

background image

A felvevőhenger cseréje

Ha a nyomtató rendszeresen rosszul húzza be (nem veszi fel) a papírt, vagy
egyszerre egynél több lapot húz be, lehet, hogy ki kell cserélni vagy meg kell
tisztítani a felvevőhengert. Új felvevőhenger rendelésével kapcsolatban lásd:

Kiegészítők és rendelési információ

.

VIGYÁZAT

Ha nem végzi el ezt a feladatot, a nyomtató károsodhat.

1

Húzza ki a tápkábelt a nyomtatóból, és hagyja lehűlni a nyomtatót.

2

Nyissa ki a tonerkazetta ajtaját, és távolítsa el a tonerkazettát.

3

Keresse meg a felvevőhengert.

4

Engedje fel a kis fehér karokat a felvevőhenger mindkét oldalán, és
forgassa előre a felvevőhengert.

5

Finoman húzza felfelé és kifelé a felvevőhengert.

6

Az új vagy megtisztított alkatrészt helyezze az előző felvevőhenger helyére.
Útmutató:

A felvevőhenger tisztítása

.

Megjegyzés

Az egyes oldalakon levő kör és négyszög alakú pöckök megakadályozzák, hogy
helytelenül helyezze be a felvevőhengert.

Folytatás a következő oldalon.

3

2

4

1

5

6

background image

54 Fejezet 6 A nyomtatóval kapcsolatos hibaelhárítás

HUWW

7

Forgassa el maga felől az új felvevőhengert, amíg mindkét oldal be nem
csusszan a helyére.

8

Tegye vissza a tonerkazettát, és csukja vissza a tonerajtót.

9

Dugja be a nyomtatót, és kapcsolja be.

7

8

9

background image

HUWW

A felvevőhenger tisztítása 55