HP LaserJet 1000 Printer - Állapotjelzõ lámpák

background image

Állapotjelző
lámpák

A nyomtató állapota

Művelet

Üzemkész

A nyomtató készen áll a nyomtatásra.

Semmit nem kell tenni.

Feldolgozás

A nyomtató adatokat fogad vagy dolgoz fel.

Várja meg, amíg a feladat kinyomtatódik.

Tisztító mód/motorteszt

A nyomtató kinyomtat egy tisztítólapot vagy
egy motortesztelő lapot.

Várjon, amíg a nyomtató kinyomtatja a tisztítólapot,
és a nyomtató Ready (üzemkész) módba vált. Ez kb.
2 percig tart.
Várjon, amíg a nyomtató kinyomtatja a motortesztelő
lapot, és Ready (üzemkész) módba vált.

Kevés a memória

A nyomtatóban kevés a memória.

Lehet, hogy a nyomtatás alatt lévő oldal túl összetett
a nyomtató memóriakapacitása számára.
Csökkentse a felbontást. További információk:

A nyomtatási minőség beállításai

.

Nyitva van az ajtó, kifogyott a papír, nincs a
nyomtatóban tonerkazetta, elakadt a papír
vagy a papírelekadás megszüntetésére
szolgáló karok le vannak hajtva

A nyomtató olyan hibaállapotba került,
amelyet csak felhasználói közbeavatkozás
vagy segítség szüntethet meg.

Ellenőrizze a következőket:

A tonerajtó teljesen be van-e csukva.

Van-e papír betöltve. Útmutató:

Papír betöltése

az adagolótálcába

.

A tonerkazetta megfelelően van-e behelyezve a
nyomtatóba. Útmutató:

A tonerkazetta cseréje

.

Nem akadt-e el a papír. Útmutató:

Papírelakadás elhárítása

.

A papírelekadás megszüntetésére szolgáló
karok felső helyzetben vannak.

Nyomtató inicializálása

A nyomtatóinicializálás folyamatban van.

Semmit nem kell tenni.

A „kikapcsolva” szimbóluma

A „villogó fény” szimbóluma

A „bekapcsolva” szimbóluma

Fényjelek magyarázata

background image

40 Fejezet 6 A nyomtatóval kapcsolatos hibaelhárítás

HUWW

Végzetes hiba

Mindkét lámpa világít.

Húzza ki a nyomtatót 5 percre, majd ismét
dugja be.

Ha a nyomtató továbbra is hibát jelez, lépjen
kapcsolatba a HP Ügyfélszolgálattal. Lásd:

Szerviz és támogatás

.

USB kábel nincs csatlakoztatva vagy nincs
tápellátás

Egyik lámpa sem világít.

Ellenőrizze, hogy a nyomtató kap-e áramot.

Húzza ki a tápkábel mindkét végét, majd ismét
dugja be.

Húzza ki a tápkábelt, húzza ki az USB kábel
mindkét végét, csatlakoztassa újból az USB
kábel mindkét végét, majd ismét dugja be a
tápkábelt.

VIGYÁZAT

Mielőtt a kábelt a nyomtatóhoz csatlakoztatja,
mindig húzza ki a nyomtató tápkábelét! Egyébként a
nyomtató meghibásodhat.

Állapotjelző lámpák (folytatás)

Állapotjelző
lámpák

A nyomtató állapota

Művelet

background image

HUWW

A megoldás megkeresése 41