HP LaserJet 1000 Printer - Papírkezelési problémák

background image

Papírkezelési problémák

Papírkezelési problémák

Probléma

Megoldás

Papírelakadás

További információk:

Papírelakadás elhárítása

.

Ellenőrizze, hogy a specifikációnak megfelelő médiára nyomtat-e. További
információk:

Nyomtatási média specifikációja

.

Ellenőrizze, hogy a papír, amelyre nyomtat, nincs-e meggyűrődve, vagy nem
sérült-e meg.

Ellenőrizze, hogy a nyomtató tiszta-e. További információk:

A papírtovábbítási

útvonal tisztítása

.

Ha az egyenes papíráthaladási útvonalra nyomtat, zárja be, majd ismét nyissa
ki a nyomtatóajtót, hogy a papírelekadás megszüntetésére szolgáló karok
biztosan zárva legyenek.

A nyomtatás ferde

További információk:

Ferde oldal

.

Állítsa be a papírvezetőket a használt papír szélességéhez és hosszúságához,
majd ismételten próbálja meg a nyomtatást. További információ:

Nyomtató

papírvezetői

,

Papír betöltése az adagolótálcába

.

A nyomtató egynél több lapot húz
be egyszerre

Lehet, hogy túlzottan teletöltötte az adagolótálcát. További információk:

Papír

betöltése az adagolótálcába

.

Ellenőrizze, hogy a papír nem gyűrött vagy nem sérült-e meg.

Lehet, hogy elhasználódott a nyomtató elválasztó lapja. További információk:

A nyomtató elválasztó lapjának cseréje

.

A nyomtató nem húzza be a papírt
az adagolótálcáról

Lehet, hogy piszkos vagy sérült a felvevőhenger. További információ:

A felvevőhenger tisztítása

,

A felvevőhenger cseréje

.

A nyomtató feltekerte a papírt

További információk:

Feltekeredés vagy hullámok

.

Nyissa ki az egyenes papíráthaladási ajtót, hogy erre az útvonalra
nyomtasson. További információ:

A nyomtató papírkiadási útvonalai

,

Média

.

A nyomtatott papír nem a
megfelelő útvonalon jön ki.

Nyissa ki vagy zárja be az egyenes áthaladási ajtót a használni kívánt kimeneti
útvonalnak megfelelően. További információk:

A nyomtató papírkiadási útvonalai

.

A nyomtatás nagyon lassú

A nyomtató legfeljebb 10 lapot tud kinyomtatni percenként. Lehet, hogy a
nyomtatási feladat nagyon bonyolult. Próbálja meg a következőt:

Csökkentse a dokumentum összetettségét (pl. csökkentse a grafikák számát).

Nyissa meg a nyomtatótulajdonságokat a nyomtatóillesztőben. Útmutató:

Nyomtatótulajdonságok (illesztőprogram)

. Kattintson a Papír fülre, válassza ki

a Normál papír elemet az Optimalizálás: legördülő listából, majd kattintson
az OK gombra.

Megjegyzés

Ha azonban ekkor vastag papírra nyomtat, előfordulhat, hogy a festék nem
megfelelően ég be a papírba.

A keskeny vagy a vastag papír lassítja a nyomtatást. Használjon normál papírt.

A nyomtatási sebesség függ a számítógép processzorának sebességétől, a
memória mennyiségétől és a merevlemezen levő szabad területtől. Próbálja
meg ezeket megnövelni.

background image

HUWW

A megoldás megkeresése 43