HP LaserJet 1000 Printer - A nyomtató elválasztó lapjának cseréje

background image

A nyomtató elválasztó lapjának cseréje

Megjegyzés

Mielőtt kicseréli a nyomtató elválasztó lapát, tisztítsa meg a felvevőhengert.
Útmutató:

A felvevőhenger tisztítása

.

Ha az adagolótálca egyszerre egynél több lapot húz be, lehet, hogy ki kell
cserélni a nyomtató elválasztó lapját. Az ismételten jelentkező adagolási
problémák azt jelzik, hogy elhasználódott a nyomtató elválasztó lapja. Új
elválasztó lap rendelésével kapcsolatban lásd:

Kiegészítők és rendelési

információ

.

1

Húzza ki a tápkábelt a nyomtatóból, és hagyja lehűlni a nyomtatót.

2

Távolítsa el az adagolótálcát.

3

Keresse meg a kék elválasztó lapot.

4

Az elválasztó lap lefeszítéséhez illesszen egy sima végű csavarhúzót az
elválasztó lap alatti nyílásba, és fordítsa el addig, amíg a lap le nem válik.

5

Egyik kezével nyúljon be az adagolótálca nyílásán, és nyomja lefelé a rugós
alapot (A), a másikkal pedig húzza ki az elválasztó lapot (B).

6

Egyik kezével illessze az új elválasztó lapot a régi helyére (A). A másikkal
nyúljon be az adagolótálca nyílásán, és nyomja lefelé a rugós alapot (B).

Megjegyzés

A jobb oldalon lévő fül nagyobb, így a lapot nem lehet helytelenül behelyezni.

Folytatás a következő oldalon.

1

2

3

4

5

6

background image

HUWW

A nyomtató elválasztó lapjának cseréje 57

7

Nyomja az elválasztó lap mindkét szélét a helyére.

VIGYÁZAT

Ellenőrizze, hogy az elválasztó lap egyenesen áll-e, és hogy nincs-e térköz a lap
és a rugós alap között. Ha az elválasztó lap nem egyenes, vagy valamelyik
oldalánál rést lát, vegye ki a lapot, ellenőrizze, hogy a nagyobbik fül van-e a jobb
oldalon, helyezze vissza, és nyomja mindkét oldalát a helyére.

8

Helyezze vissza a felvevőhengert, a tonerkazettát és az adagolótálcát.
A tápkábel visszadugásával kapcsolja be a nyomtatót.

7

8

background image

58 Fejezet 6 A nyomtatóval kapcsolatos hibaelhárítás

HUWW