HP LaserJet 1000 Printer - A nyomtató tisztítása

background image

A nyomtató tisztítása

A nyomtatási folyamat közben papír-, toner- vagy porszemcsék gyűlhetnek fel a nyomtató belsejében.
Idővel ezek összetapadnak, és nyomtatási minőségi problémákat okozhatnak (pl. tonerszemcsék szórása
vagy elmosódás). Az ilyen típusú problémák kijavításához és megelőzéséhez kitisztíthatja a tonerkazetta
környezetét és a nyomtató papírtovábbítási útvonalát. Ha több információra van szüksége, olvassa el az
alábbi részeket:

A tonerkazetta környezetének tisztítása

A papírtovábbítási útvonal tisztítása

background image

HUWW

A nyomtató tisztítása 49

A tonerkazetta környezetének tisztítása

Nem kell gyakran tisztítania a tonerkazetta környezetét. Azonban ezen rész
tisztítása javíthatja a nyomtatott oldalak minőségét.

1

Húzza ki a tápkábelt, és hagyja lehűlni a nyomtatót.

2

Nyissa ki a tonerkazetta ajtaját, és távolítsa el a tonerkazettát.

VIGYÁZAT

Hogy megelőzze a tonerkazetta károsodását, ne tegye ki fénynek. Ha
szükséges, takarja le a tonerkazettát. Továbbá ne érintse meg a fekete
szivacshengert a nyomtatóban. Ha hozzáér, megrongálhatja a nyomtatót.

3

Száraz, szöszmentes ruhával töröljön le minden piszkot a papírtovábbítási
útvonalról és a tonerkazetta üregéről.

4

Tegye vissza a tonerkazettát, és csukja vissza a tonerajtót.

5

Dugja vissza a tápkábelt a nyomtatóba.

1

2

3

4

5

background image

50 Fejezet 6 A nyomtatóval kapcsolatos hibaelhárítás

HUWW