HP LaserJet 1000 Printer - Papírelakadás elhárítása

background image

Papírelakadás elhárítása

Időnként a papír elakad a nyomtatási feladat közben. Az okok többek között a következők lehetnek:

Az adagolótálca nem megfelelően van feltöltve, vagy túlságosan tele van töltve. További információk:

Papír betöltése az adagolótálcába

.

A papír nem felel meg a HP specifikációnak. További információk:

Nyomtatási média specifikációja

.

Megjegyzés

Amikor új papírt tölt be, vegye ki a maradék papírt is az adagolótálcából, és igazítsa össze a csomagot. Ezzel
megelőzheti, hogy a nyomtató egyszerre több lapot húzzon be, s csökken a papírelakadás veszélye is.

A papírelakadásról értesíti Önt a szoftver, és a nyomtató is az állapotjelző lámpákkal. További információk:

Állapotjelző lámpák

.

Tipikus papírelakadási helyek

Tonerkazetta környezete: További utasítások:

Beragadt lap eltávolítása

.

Adagolótálca környéke: Ha a lap az elakadás után még látszik az adagolótálcában, finoman húzza ki
belőle anélkül, hogy elszakítaná. Ha ellenállást érez, olvassa el az utasításokat a következő részben:

Beragadt lap eltávolítása

.

Kimeneti útvonalak: Ha a lap eleje már megjelent a kimeneti tálcába, finoman húzva vegye ki,
anélkül, hogy elszakítaná. Ha ellenállást érez, olvassa el az utasításokat a következő részben:

Beragadt lap eltávolítása

.

Megjegyzés

Papírelakadás után előfordulhat, hogy toner marad a nyomtatóban. Néhány oldal nyomtatása után ez a toner
eltűnik.

background image

52 Fejezet 6 A nyomtatóval kapcsolatos hibaelhárítás

HUWW

Beragadt lap eltávolítása

VIGYÁZAT

A papírelakadásokat követően a további lapokon felesleges toner jelenhet meg.
Amennyiben a ruházata érintkezésbe kerül a festékanyaggal, törölje le a
szennyeződést száraz kendővel, majd mossa ki a ruhát hideg vízben. Forró
vízzel történő mosás következtében a festékanyag megköt a szövetben.

1

Nyissa ki a tonerajtót és az egyenes papíráthaladási ajtót.

2

Forgassa el a papírelekadás megszüntetésére szolgáló karokat lefelé.

VIGYÁZAT

Hogy megelőzze a tonerkazetta károsodását, ne tegye ki fénynek.

3

Távolítsa el a tonerkazettát, és tegye félre.

4

Két kézzel fogja meg a papír leginkább látható részének két szélét, és
finoman húzza ki a nyomtatóból. Az elakadásokat ellenőrizze a tonerkazetta
területén (A) és az egyenes áthaladási útvonalon (B).

5

Amikor eltávolította az elakadt papírt, tegye vissza a tonerkazettát, és zárja
be a tonerajtót és az egyenes papíráthaladási ajtót.

Megjegyzés

A papírelekadás megszüntetésére szolgáló karoknak köszönhetően a
felvevőhengert nem lehet helytelenül visszahelyezni.

Miután elhárította a papírelakadást, lehet, hogy ki kell húznia a nyomtató
tápkábelét, majd vissza kell azt dugnia.

Megjegyzés

Amikor új papírt tölt be, vegye ki a maradék papírt is az adagolótálcából, és
igazítsa össze a csomagot.

1

2

3

4

5

background image

HUWW

A felvevőhenger cseréje 53