HP LaserJet 1000 Printer - Nyomtató-visszacsomagolási útmutató

background image

Nyomtató-visszacsomagolási útmutató

A nyomtató visszacsomagolásánál használja a következő útmutatót:

Ha lehetséges, csatoljon a nyomtatóhoz 5-10 olyan papírlapot vagy más médiát, amelynek a
nyomtatása nem megfelelő.

Távolítson el és őrizzen meg minden kábelt, tálcát és a nyomtatóba telepített, külön beszerelhető
tartozékot.

Vegye ki és tartsa meg a tonerkazettát.

VIGYÁZAT

A tonerkazetta károsodásának megelőzése érdekében a patront az eredeti csomagolásában tárolja, vagy
csomagolja el úgy, hogy ne érje fény.

Ha lehetséges, használja az eredeti dobozt és csomagoló anyagokat. A szállítás során bekövetkező,
nem megfelelő csomagolásból eredő károkért Ön a felelős
. Ha már kidobta a nyomtató csomagoló
anyagait, akkor a nyomtató csomagolására vonatkozó tanácsért forduljon a helyi postahivatalhoz.

Mellékelje a szervizinformációs adatlap egy kitöltött példányát. Lásd:

Szervizinformációs adatlap

.

A Hewlett-Packard azt javasolja, hogy kössön szállítási biztosítást a készülékre.

background image

HUWW

Szervizinformációs adatlap 61