HP LaserJet 1000 Printer - FCC kompatibilitás

background image

FCC kompatibilitás

Ez a készülék a „B” osztályú digitális adatfeldolgozási eszközökre vonatkozó rádiófrekvenciás határértékek
tesztje során teljesítette az FCC-előírások 15. cikkelye szerinti feltételeket. Ezeket a határértékeket a
célból állapították meg, hogy azok lakott területen megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák
ellen. A jelen készülék nagyfrekvenciás energiát hoz létre, használ fel, illetve sugározhat ki. Amennyiben a
készüléket nem a használati utasításnak megfelelően helyezik üzembe és használják, az komoly zavarokat
okozhat a rádiófrekvenciás adás vételében. Bizonyos konfigurációkban egyéb esetekben sem zárható ki
interferenciák kialakulása. Ha a készülék zavaró hatású interferenciákat okoz a rádiós és televíziós
vételben (ez megállapítható a készülék be- és kikapcsolásával), próbálja a vételi zavarokat kiküszöbölni az
alábbi módokon:

Változtassa meg a vevőantenna tájolását vagy helyét.

Növelje a távolságot a nyomtató és a rádió, illetve tévékészülék között.

Csatlakoztassa a nyomtatót olyan konnektorhoz, amely nem ugyanazon az áramkörön van, mint a
rádió-, illetve a tévékészülék.

Kérjen tanácsot a forgalmazótól vagy egy rádió/TV-szerelőtől.

Megjegyzés

Amennyiben a nyomtatón a Hewlett-Packard kifejezett hozzájárulása nélkül módosításokat hajtanak végre,
a felhasználó elveszítheti jogosultságát a készülék használatára.

Ahhoz, hogy a berendezés megfeleljen az FCC-rendelkezések 15. cikkelyében a „B” osztályú eszközökre
vonatkozóan megszabott határértékeknek, árnyékolt csatolókábelt kell alkalmazni.

background image

HUWW

Környezetvédelmi program 73