HP LaserJet 1000 Printer - Borítékok

background image

Borítékok

Borítékszerkezet

A boríték szerkezete alapvető fontosságú. A boríték hajtásvonalai jelentősen eltérhetnek nemcsak
különböző gyártók, hanem ugyanazon gyártó két borítékja közt is. A borítékra történő sikeres nyomtatás a
borítékok minőségétől függ. A borítékok kiválasztásánál a következőket vegye figyelembe:

Súly:

A borítékok súlya ne haladja meg a 105 g/m

2

-t, különben elakadást okozhatnak.

Szerkezet:

A nyomtatás előtt a borítékokat fekve kell tárolni úgy, hogy a feltekeredés nem haladhatja

meg a 6 mm-t, és nem szabad levegőt tartalmazniuk. Azon borítékok, amelyekbe levegő szorul,
problémákat okozhatnak.

Állapot:

Ellenőrizze, hogy a borítékok nem gyűröttek, szakadtak-e, vagy nem sérültek-e meg más

módon.

Méretek:

90 x 160 mm és 178 x 254 mm között.

Borítékok kétoldalas ragasztással

A kétoldalas, függőleges ragasztással ellátott borítéknak mindkét része tapad, míg az átlós ragasztással
ellátott borítéknak csak az egyik felülete. Az utóbbi típusú hamarabb meggyűrődhet. Ellenőrizze, hogy a
ragasztási sáv kinyúlik-e a boríték sarkáig, amint a következő képen látható:

Elfogadható

Nem elfogadható

background image

HUWW

Útmutatás a média használatához 83

Borítékok ragasztócsíkkal vagy fülekkel

A lehúzható védősávval ellátott ragasztással rendelkező borítékok vagy az olyan borítékok esetében,
amelyeknél több fül hajlik rá a ragasztófelületre, ellenőrizni kell, hogy a ragasztó elviseli-e a nyomtató
hőmérsékletét és nyomását: 200° C. A fülek és sávok összegyűrődhetnek, elakadást okozhatnak.

Borítékok tárolása

A megfelelő borítéktárolás hozzájárul a jó nyomtatási minőséghez. A borítékokat vízszintesen tárolja. Ha
levegő szorul a borítékba, légbuborékot okozhat, és a boríték meggyűrődhet nyomtatás közben.