HP LaserJet 1000 Printer - Papír

background image

Papír

A legjobb eredményhez használjon szabványos (75 g/m

2

) papírt. Ellenőrizze, hogy a papír jó minőségű-e,

és nincsenek-e rajta bevágások, foltok, szakadások, laza részek, por, gyűrődések és meghajlott vagy
feltekeredett szélek.

Ha nem biztos abban, milyen típusú papírt tölt be (pl. bankposta papír vagy újrafelhasznált), ellenőrizze a
papírcsomag feliratát.

Néhány papír nyomtatási minőségi problémákat, elakadást okozhat, vagy megrongálhatja a nyomtatót.

Megjegyzés

Ne használjon olyan fejléces papírt, amelyet alacsony hőmérsékletű tintával nyomtattak (pl. termográfiához
használt papírok.)

Ne használjon emelt fejléces papírt.

A nyomtató hőt és nyomást alkalmaz a toner beégetéséhez. Ellenőrizze, hogy a használt színes papírok és
előnyomtatott papírok olyan tintával készültek-e, amelyek elviselik a nyomtató hőmérsékletét (200° C 0,1
másodpercig).

Papírhasználat

Tünet

Probléma a papírral

Megoldás

Gyenge nyomtatási minőség vagy
tonertapadás
Probléma az adagolással.

Túl nedves, túl durva, túl sima, túl
vastag.
Hibás papírfajta.

Próbáljon másféle papírt használni:
100-250 Sheffield és 4-6%
nedvességtartalom között.

Hiányos nyomtatás, elakadás vagy
feltekeredés.

Helytelen tárolás.

A papírt vízszintesen, nedvességnek
ellenálló csomagolásában tárolja.

A szürke háttérárnyék erősebb.

Lehet, hogy a papír túl nehéz.

Használjon könnyebb papírt.

Túlzott feltekeredés.
Probléma az adagolással.

A papír túl nedves, rossz a
szemcseiránya, vagy rövidszemcsés
szerkezetű.

Használjon hosszúszemcsés papírt.
Nyomtasson az egyenes
papíráthaladási útvonalon keresztül.

Elakadás vagy a nyomtató
megrongálódott.

Kivágások és perforációk.

Ne használjon kivágott vagy perforált
papírt.

Probléma az adagolással.

Gyűrött szélek.

Jó minőségű papírt használjon.

background image

82 Függelék B Papírspecifikáció

HUWW