HP LaserJet 1000 Printer - Hewlett-Packard korlátozott jótállási nyilatkozat

background image

Hewlett-Packard korlátozott jótállási nyilatkozat

A HP LaserJet 1000 sorozatú nyomtatóra vállalt jótállás a vásárlás idejétől és országától függ.

Ha a jótállási idő alatt a készülék javításra szorul, akkor az adott országban (területen) működő
ügyfélszolgálati központhoz kell fordulni. További információk:

Az egyes országokban és területeken

használható támogatási telefonszámok

. A Hewlett-Packard a jótállás keretében a következők közül fog

választani:

A termék megjavítása.

Cserealkatrész biztosítása az ügyfélnek egyénileg történő javításhoz.

A termék kicserélése egy újragyártott egységre.

A termék kicserélése egy azonos vagy jobb jellemzőkkel rendelkező új vagy újragyártott egységre.

A vételár visszafizetése.

Megkéri az ügyfelet arra, hogy a készüléket vigye el egy hivatalos márkaszervizbe.

1.

A HP szavatolja a végfelhasználó felé, hogy a HP által gyártott hardver, a tartozékok és a fogyóeszközök a vásárlás napjától
számított, fent meghatározott időtartam során nem hibásodnak meg anyag- vagy gyártási hiba következtében. A vásárlónak
meg kell őriznie a vásárlás időpontját igazoló dokumentumot. A jótállás érvényességi ideje alatt a HP a hibásnak bizonyuló
termékeket saját megítélése szerint kijavítja vagy kicseréli. A cseretermékek újak vagy újszerűek, és legalább olyan
funkcionalitást biztosítanak, mint a kicserélendő termék.

2.

A HP szavatolja, hogy a HP szoftverben a vásárlás napjától számított fent meghatározott időtartam során rendeltetésszerű
telepítés és használat esetén nem lép fel olyan hiba, amely anyaghibára vagy gyártási hibára vezethető vissza. Amennyiben
a garanciaidő alatt a szoftver meghibásodik, a HP kicseréli azt a szoftverhordozót, amely az ilyen hibák következtében a
szükséges programutasításokat nem hajtja végre.

3.

A HP nem vállal garanciát a HP termékeinek megszakítás nélküli vagy hibamentes üzemelésére. Amennyiben a HP nem
képes a terméket elfogadható időn belül, a garanciában meghatározott feltételek mellett kijavítani vagy kicserélni, Ön a
termék azonnali visszaszolgáltatása esetén igényelheti a vételár visszatérítését.

4.

A HP termékei tartalmazhatnak olyan újragyártott alkatrészeket, melyek működése megegyezik az új alkatrészek
működésével, illetve már használatban voltak.

5.

A jótállás nem vonatkozik olyan meghibásodásokra, melyek a következők valamelyike folytán keletkeznek: (a) nem
rendeltetésszerű vagy nem kielégítő karbantartás vagy beállítás; (b) nem a HP által szállított szoftverek, csatolóegységek,
alkatrészek vagy fogyóeszközök használata; (c) nem engedélyezett módosítások alkalmazása vagy nem rendeltetésszerű
használat; (d) a környezeti előírásoktól eltérő feltételek melletti használat; (e) nem rendeltetésszerű üzembe helyezés vagy
karbantartás.

6.

A HP SEM ÍRÁSBAN, SEM SZÓBAN NEM VÁLLAL MÁS JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELEKET. A HELYI TÖRVÉNYEK
ÁLTAL MEGSZABOTT KERETEK MÉRTÉKÉIG MINDENNEMŰ HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS VAGY FELTÉTEL ARRA
VONATKOZÓAN, HOGY A TERMÉK ELADHATÓ, KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGŰ VAGY ALKALMAS EGY BIZONYOS CÉLRA
TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA, KIZÁRÓLAG A JÓTÁLLÁS FENT MEGSZABOTT IDŐTARTAMÁRA ÉRVÉNYES. Egyes
államokban vagy tartományokban a hallgatólagos jótállás időtartamának korlátozása nem engedélyezett. Ezért a
garanciakorlátozás bizonyos esetekben Önt nem érinti. A garancia biztosít az Ön számára bizonyos jogi lehetőségeket.
Ezen túlmenően Önnek az adott állam vagy tartomány jogi szabályozásától függően további jogai is lehetnek.

A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA:

A vásárlás dátumától számított egy év.

background image

88 Függelék C Jótállás és licenc

HUWW

7.

AMENNYIBE A HELYI TÖRVÉNYEK MÁSKÉNT NEM RENDELKEZNEK, ÖN KIZÁRÓLAG A JELEN JÓTÁLLÁSI
NYILATKOZATBAN KÖZÖLT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKKEL ÉLHET. A FENT EMLÍTETT ESETEKTŐL ELTEKINTVE
A HP VAGY BESZÁLLÍTÓI SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALNAK AZ ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT, SEM A
KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT (BELEÉRTVE AZ ELMARADT
HASZNOT), ILLETVE EGYÉB KÁROKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEK SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT
KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, MEG NEM ENGEDETT CSELEKMÉNYEK KAPCSÁN VAGY MÁS MÓDON
KÖVETKEZNEK-E BE. Egyes államokban vagy tartományokban nem megengedett a garancia korlátozása vagy kizárása a
véletlenszerűen keletkező vagy közvetett károk kapcsán, ezért lehetséges, hogy a fenti korlátozás, illetve kizárás Önre nem
vonatkozik.

AZ AUSZTRÁLIÁBAN ÉS ÚJ-ZÉLANDON LEBONYOLÍTOTT VÁSÁRLÁSOKNÁL A JELEN NYILATKOZATBAN RÖGZÍTETT
JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK - KIVÉVE A TÖRVÉNYBEN MEGENGEDETT MÉRTÉKIG - NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK
ÉS NEM MÓDOSÍTJÁK A VÁSÁRLÓNAK A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZŐ TÖRVÉNYES JOGAIT,
HANEM KIEGÉSZÍTIK AZOKAT.

background image

HUWW

Korlátozott jótállás a tonerkazetta élettartamára 89