HP LaserJet 1000 Printer - Hewlett-Packard szoftverlicenc-szerzõdés

background image

Hewlett-Packard szoftverlicenc-szerződés

FIGYELEM: A SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁNAK FELTÉTELE A KÖVETKEZŐKBEN FELSOROLT
HP SZOFTVERLICENC-FELTÉTELEK BETARTÁSA. AMENNYIBEN ÖN HASZNÁLJA A SZOFTVERT,
EZZEL ELFOGADJA A LICENCFELTÉTELEKET.

HP SZOFTVERLICENC-FELTÉTELEK

A következő licencfeltételek érvényesek a mellékelt Szoftver felhasználása során, amennyiben Ön nem
kötött külön szerződést a Hewlett-Packarddal.

Licencmegadás: A Hewlett-Packard engedélyezi az Ön számára a Szoftver egy példányának használatát.
A „használat” a Szoftver tárolását, betöltését, telepítését, futtatását és megjelenítését jelenti. Nem
engedélyezett a Szoftver módosítása vagy bármely licenc-, illetve vezérlő funkciójának hatástalanítása. Ha
a szoftverlicenc „egyidejű alkalmazásra” szól, azt csak a maximálisan megengedett számú felhasználó
használhatja egyidejűleg.

Tulajdonjog: A Szoftver tulajdonjoga és szerzői joga a Hewlett-Packard vagy annak beszállítója birtokában
van. A licenccel Ön nem kap semmilyen tulajdonjogot, és a vásárlással semmilyen más jogot nem szerez a
Szoftverre. A Hewlett-Packard harmadik félként fellépő szállítói megvédhetik jogaikat bármely esetben, ha
a jelen Licencfeltételek sérülnek.

Másolatok és adaptációk: A Szoftver másolása vagy adaptálása kizárólag archiválási célból engedélyezett,
vagy abban az esetben, ha a Szoftver másolása és adaptálása a Szoftver engedélyezett használatának
részét képezi. Minden engedélyezett másolatnak vagy adaptációnak tartalmaznia kell az eredeti Szoftver
szerzői jogi jelzéseit. Nem megengedett a Szoftver felmásolása nyilvános hálózatra.

A forráskód visszafejtésének tilalma: A HP előzetes írásbeli engedélye nélkül a Szoftver forráskódját tilos
visszafejteni. Egyes országok törvényeinek értelmében a korlátozott visszafejtéshez nem szükséges a HP
jóváhagyása. Kérésre a HP számára kimerítő tájékoztatást kell adni az esetleges visszafejtéssel
kapcsolatban. A Szoftver forráskódjának visszafejtése csak akkor megengedett, ha ez szükséges része a
Szoftver üzemeltetésének.

Átengedés: A Szoftver átengedése esetén az Ön szoftverlicenc-szerződése automatikusan megszűnik.
A Szoftver átengedésekor a teljes Szoftvert át kell adni az átvevőnek, beleértve az összes másolatot és a
megfelelő dokumentációt is. A Szoftver átengedésének feltétele, hogy az átvevő fél elismerje és elfogadja
a Licencfeltételeket.

Felmondás: A HP fenntartja a jogot e licencszerződés felmondására, amennyiben annak rendelkezéseit
nem tartja be. A szerződés felmondásakor haladéktalanul meg kell semmisítenie a Szoftver minden
másolatát és adaptációját annak minden részével együtt.

Exportrendelkezések: A Szoftver vagy annak másolata, illetve adaptációja exportálásakor vagy
újraexportálásakor be kell tartani minden hatályos törvényt és rendeletet.

Az Egyesült Államok Kormányának korlátozott jogai: A Szoftver és bármely kapcsolódó dokumentáció
kifejlesztése teljes egészében magántőke felhasználásával történt. A Szoftver a szállítás és az
engedélyezés folyamán „kereskedelmi számítógépes szoftver”-nek minősül, a DFARS 252.227-7013
(1988. október), a DFARS 252.211-7015 (1991. május) vagy a DFARS 252.227-7014 (1995. június)
szerint, „kereskedelmi tétel”-nek a FAR 2.101 (a) szerint, vagy „korlátozott számítógépes szoftver”-nek a
FAR 52.227-19 (1987. június) szerint (avagy más, egyenértékű irányelv, illetve szerződési záradék
szerint), annak megfelelően, hogy az említettek közül melyik alkalmazható. Ön a Szoftverre és a kísérő
dokumentációra vonatkozóan csak azon jogokkal rendelkezik, melyeket az alkalmazható FAR- vagy
DFARS-cikkelyek vagy a HP általános szoftverlicenc-szerződés adott terméket illető rendelkezései
meghatároznak.

background image

HUWW

Hewlett-Packard korlátozott jótállási nyilatkozat 87