HP LaserJet 1000 Printer - Tárgymutató

background image

Tárgymutató 97

Tárgymutató

A

A HP nyomtató-fogyóeszközök környezetvédelmi programja 74
A tonerkazetták újrahasznosítása 34
Adagolótálca 15
Akusztika 70
Alapértelmezett beállítások

nyomtatási minőség 31
nyomtatótulajdonságok (illesztőprogram) 28

America Online

támogatási szolgáltatások elérése 66

Anyagbiztonsági adatlap 74
Állapotjelző lámpák 15, 39
Áram

feszültségátalakítás 18
kikapcsolás 18

B

Beállítások

nyomtatási minőség 31
nyomtatótulajdonságok (illesztőprogram) 28

Borítékok

nyomtatás 23
útmutatás használathoz 82

C

Cikkszámok 91
Címkék

nyomtatás 22
útmutatás használathoz 82

CompuServe

támogatási szolgáltatások elérése 66

E

EconoMode 31
Egyéni méretű média

nyomtatás 25

Elakadások

elhárítás 51

Elektromos adatok 70
Előnyomtatott űrlapok

nyomtatás 24

Elválasztó lap

csere 56

E

NERGY

S

TAR

besorolás 73

Európai Ügyfélszolgálati Központ 63
értékesítési irodák helye 68

F

FCC kompatibilitás 72
Fejléces papír

nyomtatás 24

Felvevőhenger

csere 53
tisztítás 55

Feszültségátalakítás 18
Finnország, lézernyilatkozat 77
Fizikai adatok 70
Fogyóeszközök

megrendelési információk 91
rendelés közvetlenül 67

Fóliák

nyomtatás 22
útmutatás használathoz 82

H

Hardver

jótállás 60
kiterjesztett jótállás 60
üzembe állítás 7

Hibaelhárítás

állapotjelző lámpák 39
hibaüzenetek a képernyőn 41
képhibák 45
megoldás megkeresése 38
nyomtatási minőség 45
nyomtató 37
papírelakadás 51
papírkezelés 42
problémák a kinyomtatott oldalakkal 43
szoftver 44

Hibaüzenetek

állapotjelző lámpák 39
képernyőn 41

HP SupportPack 60, 67

J

Japán EMI nyilatkozat 76
Jótállás

hardver szervizszolgáltatások 60
kiterjesztett 60
korlátozott 87
tonerkazetta 89

K

Kanadai DOC szabályozás 76
Kartonpapír

nyomtatás 25
útmutatás használathoz 83

Képernyőüzenetek 41
Képhibák

feltekeredett papír 47
ferde oldal 46
függőleges ismétlődő hibák 46
függőleges vonalak 45
gyűrődések 47
halvány a nyomat 45
helytelen alakú karakterek 46
hiányos nyomtatás 45
hullámos szöveg 47
laza toner (nem tapad megfelelően) 46
szürke háttér 45
tonerelkenődések 46
tonerszemcsék 45
tonerszóródás a körvonalak mentén 47
világos a nyomat 45
visszahajlások 47

Kimeneti útvonalak 16
Kiterjesztett jótállás 60
Koreai EMI nyilatkozat 76
Korlátozott jótállási nyilatkozat 87
Környezeti specifikáció 70

background image

98 Tárgymutató

HUWW

Környezetvédelmi program 73

L

Lézerbiztonsági nyilatkozat 76
Lézernyilatkozat Finnországban 77
licencszerződés, szoftver 86

M

Megfelelési nyilatkozat 75
Megosztott nyomtatók

telepítés 93

Megrendelési információk 91
Média

betöltés 21
borítékok, nyomtatás 23
címkék, nyomtatás 22
egyéni méret, nyomtatás 25
előnyomtatott űrlapok, nyomtatás 24
fejléces papír, nyomtatás 24
fóliák, nyomtatás 22
kartonlapok, nyomtatás 25
kiválasztás 20
nyomtatási minőség optimalizálása 20
támogatott méretek és típusok 20

Motortesztelő lap 58

N

Nehéz papír

útmutatás használathoz 83

N-szeres nyomtatás 30
Nyomtatás

borítékok 23
címkék 22
egyéni méretű média 25
előnyomtatott űrlapok 24
fejléces papír 24
fóliák 22
kartonpapír 25

Nyomtatási feladatok

N-szeres nyomtatás 30
nyomtatási feladatok visszavonása 31
több oldal egy lapra 30
vízjelek 30

Nyomtatási feladatok visszavonása 31
Nyomtatási minőség

beállítások 31
hibaelhárítás 45
optimalizálás 20

Nyomtató

adagolótálca 15
állapotjelző lámpák 15, 39
feszültségátalakítás 18
hardver üzembe állítása 7
hibaelhárítás 37
kapacitás és teljesítmény 71
kikapcsolás 18
kimeneti útvonalak 16
motortesztelő lap 58
összetevők 14
papír betöltése 21
papírvezetők 16
specifikáció 70
szoftvertelepítés 7
tisztítás 48
tonerajtó 17

Nyomtató-illesztőprogramok

beszerzés 67

Nyomtatók, megosztott

telepítés 93

Nyomtatótulajdonságok (illesztőprogram)

hozzáférés 28
N-szeres nyomtatás 30
nyomtatási minőség beállítások 31
online súgó 29
több oldal egy lapra 30
vízjelek 30

O

Online súgó

nyomtatótulajdonságok (illesztőprogram) 29

Online támogatási szolgáltatások 66

Ö

Összetevők, nyomtató 14

P

Papír

betöltés 21
kiválasztás 20
nyomtatási minőség optimalizálása 20
specifikáció 79
támogatott méretek és típusok 20
útmutatás használathoz 81

Papírelakadás

elhárítás 51

Papírelakadás elhárítása 51
Papírkezelési problémák 42
Papírtovábbítási útvonal

tisztítás 50

Papírvezetők 16
Portelérhetőség 71
Problémák a kinyomtatott oldalakkal 43

S

Segédprogramok

beszerzés 67

Specifikáció

nyomtató 70
papír 79

Súgó, online 29
Szabályozó nyilatkozatok 75
Szerviz

Egyesült Államokban és Kanadában 62
elérhetőség 60
hardver 60
hivatalos szervizek keresése 67
információs adatlap 61
irodák helye 68
kiterjesztett jótállás 60
útmutató a nyomtató visszacsomagolásához 60

Szoftver

hibaelhárítás 44
licencszerződés 86
telepítés 7

Szoftver-segédprogramok

beszerzés 67

background image

HUWW

Tárgymutató 99

T

Támogatás

America Online 66
CompuServe 66
elérhetőség 60
Európai Ügyfélszolgálati Központ 63
HP Support Assistant CD 67
HP SupportPack 60, 67
jótállás utáni támogatás 64
nyomtató-illesztőprogramok beszerzése 67
online szolgáltatások 66
országon belüli Az egyes országokban és területeken használható

támogatási telefonszámok 64

termékjavítási szolgáltatás (Egyesült Államok és Kanada) 62
termékkiegészítők és fogyóeszközök rendelése 67
Web 66

Telepítés

megosztott nyomtatók 93
szoftver 7

Termékjavítási szolgáltatás 62
Termékkiegészítők

megrendelési információk 91
rendelés közvetlenül 67

Tisztítás

felvevőhenger 55
nyomtató 48
papírtovábbítási útvonal 50

Toner

EconoMode 31
újraelosztás 35

Tonerajtó 17
Tonerkazetta

csere 36
élettartam 34
korlátozott jótállási nyilatkozat 89
nem HP tonerkazetták 34
tárolás 34
újrahasznosítás 34

Tonerkazetta környezete

tisztítás 49

Tonermegtakarítás 31
Több oldal egy lapra

nyomtatás 30

V

Vízjelek 30

W

Web

támogatási szolgáltatások elérése 66

background image

100 Tárgymutató

HUWW

background image
background image

hp

LaserJet 1000