HP LaserJet 1000 Printer Help

background image

Gebruik

hp LaserJet 1000

background image
background image

HP LaserJet 1000 serie printer

Gebruikershandleiding

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

© Copyright Hewlett-Packard Company 2001

Alle rechten voorbehouden.
Vermenigvuldiging, bewerking of vertaling is
verboden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming, tenzij voor zover toegestaan
krachtens het auteursrecht.

Een gebruiker van de bij deze
gebruikershandleiding behorende printer van
Hewlett-Packard wordt een licentie verleend
voor de volgende activiteiten: a) het maken
van afdrukken van deze
gebruikershandleiding voor PERSOONLIJK
gebruik, INTERN gebruik of
BEDRIJFSMATIG gebruik, met dien
verstande dat de afdrukken niet worden
verkocht, doorverkocht of anderszins worden
verspreid en b) het plaatsen van een
elektronische kopie van deze
gebruikershandleiding op een netwerkserver,
mits toegang tot de elektronische kopie
beperkt is tot PERSOONLIJK, INTERN
gebruik van de printer van Hewlett-Packard
die bij deze gebruikershandleiding behoort.

Publicatienummer:
Q1342-online
Eerste uitgave: oktober 2001.

Garantie

De informatie in dit document kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd.

Hewlett-Packard geeft geen enkele garantie
met betrekking tot deze informatie.
HEWLETT-PACKARD VERWERPT
NADRUKKELIJK DE GEÏMPLICEERDE
GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID
EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
DOEL.

Hewlett-Packard is niet aansprakelijk voor
enige directe, indirecte, incidentele en overige
schade of gevolgschade die zou zijn ontstaan
naar aanleiding van het toepassen of
gebruiken van deze informatie.

Handelsmerken

Microsoft

®

, MS Windows, Windows

®

en

MS-DOS

®

zijn in de Verenigde Staten

gedeponeerde handelsmerken van Microsoft
Corporation.

E

NERGY

S

TAR

®

is een in de Verenigde Staten

gedeponeerd handelsmerk van de
Amerikaanse overheidsinstelling voor
milieubescherming (United States
Environmental Protection Agency).

Netscape is een in de Verenigde staten
gedeponeerd handelsmerk van Netscape
Communications Corporation.

Zenographics is een in de Verenigde Staten
gedeponeerd handelsmerk van Zenographics,
Incorporated.

Alle andere in dit document genoemde
producten kunnen handelsmerken zijn van de
respectievelijke ondernemingen.

background image

NLWW

Inhoud 3

Inhoud

1 Aan de slag

Inhoud van de verpakking controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Locatie voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Voor geschikte omgeving zorgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Printersoftware installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tonercassette gereedmaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tonercassette installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Invoerlade plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
USB-kabel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Netsnoer aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Printerproblemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Installatie is voltooid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 Vertrouwd raken met de printer

Printeronderdelen herkennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Statuslampjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Invoerlade van de printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Materiaalgeleiders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Papieruitvoerbanen van de printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tonerklep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Printer uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Voltage-omzetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3 Afdrukmateriaal

Papier en ander afdrukmateriaal kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Afdrukkwaliteit van afdrukmateriaal optimaliseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Invoerlade met afdrukmateriaal vullen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Specifieke soorten afdrukmateriaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Transparanten en etiketten afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Enveloppen afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Briefhoofdpapier en voorbedrukte formulieren afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Afdrukmateriaal met een aangepast formaat en kaarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4 Afdruktaken

Printereigenschappen (driver) en Help openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Printereigenschappen (driver). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Help voor de printereigenschappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Watermerken afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Meerdere pagina’s afdrukken op één vel (N-per-vel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Afdruktaken annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Instellingen voor afdrukkwaliteit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
EconoMode (toner besparen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

background image

4 Inhoud

NLWW

5 Tonercassettes

HP tonercassettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Beleid van HP ten aanzien van tonercassettes van derden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Tonercassettes bewaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Verwachte levensduur van de tonercassette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Recycling van tonercassettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Toner besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Toner opnieuw verdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tonercassette verwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

6 Problemen met de printer oplossen

Oplossing vinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Er worden geen pagina’s afgedrukt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
De pagina’s worden weliswaar afgedrukt, maar niet zonder problemen. . . . . . . . . . . . . 38
De software is geïnstalleerd, maar er worden geen pagina’s afgedrukt . . . . . . . . . . . . . 38
Patronen statuslampjes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Foutberichten op het scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Problemen met het transport van afdrukmateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Afgedrukte pagina verschilt van pagina op het scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Problemen met de printersoftware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Afdrukkwaliteit verbeteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Printer reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Papierbaan reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Papierstoringen verhelpen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Transportrol vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Transportrol reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Scheidingskussen vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Printertestpagina afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

7 Service en ondersteuning

Beschikbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Service voor hardware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Verlenging van de garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Richtlijnen voor het opnieuw inpakken van de printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Service-informatieformulier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Ondersteuning van Hewlett-Packard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Klantenondersteuning en hulp bij productreparatie (V.S. en Canada) . . . . . . . . . . . . . . 65
Europese Customer Support Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Nummers voor ondersteuning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Online services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Hulpprogramma’s en elektronische informatie verkrijgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Accessoires en benodigdheden direct bij Hewlett-Packard bestellen. . . . . . . . . . . . . . . 70
Ondersteunings-cd Hewlett-Packard Support Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Hewlett-Packard service-informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
HP SupportPack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Wereldwijde verkoop- en servicekantoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

background image

NLWW

Inhoud 5

Bijlage A Printerspecificaties

Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
FCC-voorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Milieuvriendelijk productiebeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Milieubescherming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Veiligheid-specificatieblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Wettelijke voorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Conformiteitsverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Verklaring betreffende de veiligheid van de laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Canadese DOC-voorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Koreaanse EMI-verklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Japanse EMI-verklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Laserverklaring voor Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Bijlage B Specificaties voor afdrukmateriaal

Specificaties voor afdrukmateriaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Ondersteunde formaten voor afdrukmateriaal (printer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Richtlijnen voor het gebruik van afdrukmateriaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Etiketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Transparanten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Enveloppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Kaarten en zwaar afdrukmateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Bijlage C Garantie en licentie

Softwarelicentieovereenkomst van Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Beperkte-garantieverklaring van Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Beperkte garantie op de levensduur van de tonercassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Bijlage D Accessoires en bestelinformatie

Bijlage E Gemeenschappelijke printers installeren

Gemeenschappelijke printers installeren onder Windows 98 en Millennium. . . . . . . . . . . . . 98
Gemeenschappelijke printers installeren onder Windows 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Gemeenschappelijke printers installeren onder Windows XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Index

background image

6 Inhoud

NLWW

background image

NLWW

7

1