HP LaserJet 1000 Printer - Printerproblemen oplossen

background image

Printerproblemen oplossen

Als het bovenste statuslampje knippert, is de printer klaar om af te drukken.

Wanneer er geen statuslampjes branden, moet u het netsnoer en de verbindingen van de
USB-kabel controleren.

VOORZICHTIG

Zorg dat het netsnoer niet is aangesloten op het lichtnet als u de USB-kabel aansluit op de printer.
Anders kan de printer worden beschadigd.