HP LaserJet 1000 Printer - USB-kabel aansluiten

background image

USB-kabel aansluiten

Sluit de USB-kabel met de 23 pins-stekker aan op de printer (A). Sluit de USB-kabel aan op de
pc (B).