HP LaserJet 1000 Printer - Invoerlade van de printer

background image

Invoerlade van de printer

De interne invoerlade bevindt zich aan de voorzijde van de printer en kan maximaal 250 vel van
75 g/m

2

, meerdere enveloppen of ander afdrukmateriaal bevatten.

Zie

Specificaties voor afdrukmateriaal

voor meer informatie over soorten afdrukmateriaal.

Klaar

-lampje (groen)

Attentie

-lampje (oranje)

background image

16 Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met de printer

NLWW