HP LaserJet 1000 Printer - Afgedrukte pagina verschilt van pagina op het scherm

background image

Afgedrukte pagina verschilt van pagina op het scherm

Problemen met afgedrukte pagina

Probleem

Oplossing

Tekst wordt met vreemde tekens,
verkeerd of niet volledig afgedrukt

De USB-kabel zit mogelijk los of is defect. Probeer het volgende:

Probeer een taak af te drukken waarvan u weet dat deze normaal
wordt afgedrukt.

Sluit de USB-kabel en de printer zo mogelijk aan op een andere
computer en probeer een taak af te drukken, waarvan u weet dat
deze normaal wordt afgedrukt.

Trek het netsnoer uit het stopcontact, ontkoppel beide uiteinden
van de USB-kabel, sluit beide uiteinden van de USB-kabel weer
aan en steek het netsnoer weer in het stopcontact.

VOORZICHTIG

Haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u de USB-kabel aansluit
op de printer. Anders kan de printer worden beschadigd.

Het is mogelijk dat er tijdens de installatie een verkeerde printerdriver
is geselecteerd. Zorg ervoor dat de HP LaserJet 1000 is geselecteerd
in de printereigenschappen.

Er kan een probleem zijn met het programma. Probeer af te drukken
vanuit een ander programma.

Ontbrekende afbeeldingen of tekst,
of blanco pagina’s

Zorg ervoor dat het bestand geen blanco pagina’s bevat.

De beveiligingsstrip zit mogelijk nog om de tonercassette.
Verwijder de tonercassette en trek de sluitingstape uit de
cassette. Installeer de tonercassette opnieuw. Zie

Tonercassette

verwisselen

voor instructies.

Het is mogelijk dat de grafische instellingen in de printereigen-
schappen niet juist zijn voor het type afdruktaak. Probeer een
andere grafische instelling in de printereigenschappen.
Zie

Printereigenschappen (driver)

voor meer informatie.

Paginaformaat is anders dan op een
andere printer

Als u het document met een oudere of andere printerdriver
(printersoftware) hebt gemaakt of als de printereigenschappen
verschillen, kan het paginaformaat veranderen indien u met de
nieuwe printerdriver of met andere instellingen afdrukt. U kunt dit
probleem oplossen door de resolutie, het materiaalformaat, het
lettertype en andere instellingen te wijzigen. Zie

Printereigenschappen (driver)

voor meer informatie.

Grafische kwaliteit

De grafische instellingen zijn mogelijk niet geschikt zijn voor de
afdruktaak. Controleer de grafische instellingen, zoals de resolutie, in
de printereigenschappen en pas ze aan. Zie

Printereigenschappen

(driver)

voor meer informatie.

background image

NLWW

Oplossing vinden 45