HP LaserJet 1000 Printer - Er worden geen pagina’s afgedrukt

background image

Er worden geen pagina’s afgedrukt

Patronen van de statuslampjes: welke lampjespatronen worden op de printer weergege-
ven? Zie

Patronen statuslampjes

voor meer informatie.

Foutberichten op scherm: wordt er een bericht op het scherm weergegeven? Zie

Foutberichten op het scherm

voor meer informatie.

Transport van afdrukmateriaal: wordt het afdrukmateriaal verkeerd in de printer ingevoerd?
Is er afdrukmateriaal vastgelopen? Zie

Problemen met het transport van afdrukmateriaal

voor

meer informatie.