HP LaserJet 1000 Printer - Foutberichten op het scherm

background image

Foutberichten op het scherm

Foutberichten op scherm

Foutbericht

Oplossing

De printer reageert niet

Controleer het volgende:

Brandt het statuslampje Klaar?

Zijn het netsnoer en de USB-kabel op de juiste manier aangesloten?

VOORZICHTIG

Haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u de USB-kabel aansluit op
de printer. Anders kan de printer worden beschadigd.

Poort kan niet worden geopend
(in gebruik door andere
toepassing)

Probeer het volgende:

Start de computer opnieuw op.

Zorg dat u niet meer dan één toepassing tegelijk gebruikt.

Ongeldige bewerking/
Algemene beveiligingsfout/
Spool 32-fout

Er is in Windows een probleem opgetreden met de systeembronnen
(geheugen of harde schijf). Start de computer opnieuw op zodat deze fout
wordt hersteld.

Houd u aan de volgende aanbevelingen om deze fout in de toekomst te
voorkomen:

Laat minder toepassingen tegelijkertijd openstaan. Verklein
ongebruikte toepassingen niet tot pictogram maar sluit ze af.
Programma’s zoals screensavers, virusscanners, programma’s voor
statuscontrole, faxen, antwoordapparaten en menuprogramma’s
gebruiken schijfruimte die u nodig kunt hebben om af te drukken.

Vermijd tijdens het afdrukken taken die veel geheugen in beslag
nemen, zoals het verzenden van een fax of het afspelen van een
videoclip.

Verwijder alle tijdelijke bestanden (file_name.tmp) uit de
Temp-subdirectory’s, zoals C:\Windows\Temp.

Druk met een lagere resolutie af.

background image

42 Hoofdstuk 6 Problemen met de printer oplossen

NLWW